Mediebilden av Sverige december 2022

Under december var rapporteringen om Sverige mindre omfattande än under föregående månad i alla länder. Mest rapporterades det om Sverige i Finland och Norge, följt av Ryssland. Det rapporteras fortsatt i alla länder om Sveriges Natoansökan. Fokus är på ansökningsprocessen och Turkiets krav på Sverige kring bland annat utlämningar för att godkänna ansökan. Även ekonomi och näringsliv är ett relativt framträdande tema i rapporteringen i särskilt USA, de nordiska länderna och Ryssland. Gemensamt för rapporteringen är att den behandlar det ekonomiska läget i Sverige, med bland annat inflation, elpriser och sjunkande priser på bostadsmarknaden.
Bilden beskriver ett punkt med olika färgnyanser från blått till gult.

SI publicerar månadsrapporter som syftar till att ge en aktuell bild av medierapporteringen om
Sverige i ett urval av länder: USA, Storbritannien, Ryssland, Tyskland, Frankrike, Danmark, Norge
och Finland. Rapporten bygger på nyhetsrapporteringen i ett urval av nyhetsmedier samt
de mest delade artiklarna oavsett nyhetsmedia i respektive land.

Läs rapporten här: Mediabilden av Sverige december 2022