Mediebilden av Sverige juli–augusti 2021

Sedan maj 2021 publicerar Svenska institutet månadsrapporter som syftar till att ge en aktuell bild av medierapporteringen om Sverige och de samtal som förs om Sverige i sociala medier i ett urval av länder.
Bilden beskriver ett punkt med olika färgnyanser från blått till gult.

Sammantaget har det under juli respektive augusti publicerats färre artiklar om Sverige än under juni. Flera framträdande teman förekommer under periodens nyhetsrapportering, däribland sport, brottslighet, svensk inrikespolitik och internationella relationer. Bland enskilda nyhetshändelser har den flygplansolycka som ägde rum i juli utanför Örebro fått stor uppmärksamhet.

Läs rapporten i sin helhet här