Mediebilden av Sverige juli och augusti 2022

Under juli respektive augusti var rapporteringen om Sverige i de flesta länder mindre omfattande än under juni. Det bedöms kunna förklaras dels av att rapporteringen om Sveriges Nato-ansökan inte var lika omfattande som tidigare, dels av att nyhetsrapporteringen vanligen inte är lika omfattande under sommarmånaderna.
Bilden beskriver ett punkt med olika färgnyanser från blått till gult.

De mest framträdande temana i rapporteringen var sport,
militär och försvar, med fokus på Sverige och Nato, samt brottslighet.

SI publicerar månadsrapporter som syftar till att ge en aktuell bild av medierapporteringen om
Sverige i ett urval av länder: USA, Storbritannien, Ryssland, Tyskland, Frankrike, Danmark, Norge
och Finland. Rapporten bygger på nyhetsrapporteringen i ett urval av nyhetsmedier samt
de mest delade artiklarna oavsett nyhetsmedia i respektive land.

Läs rapporten här:Mediebilden av Sverige juli och augusti 2022