Mediebilden av Sverige mars 2022

Svenska institutets månadsrapport beskriver medierapporteringen om Sverige och de samtal som förs om Sverige i sociala medier i USA, Storbritannien, Ryssland, Tyskland, Frankrike, Danmark och Norge.
Bilden beskriver ett punkt med olika färgnyanser från blått till gult.

Under mars var rapporteringen om Sverige mindre omfattande än föregående månad i flera av länderna. Särskilt stor var minskningen i Ryssland, där det förändrade medielandskapet och möjligheten att få tillgång till den ryska nyhetsrapporteringen är faktorer som bedöms spela in.

De mest framträdande temana i den internationella nyhetsrapporteringen om Sverige var internationella relationer, militär och försvar, sport samt brottslighet. Rapporteringen berörde ofta Sveriges hållning och agerande med anledning av Rysslands invasion av Ukraina samt frågan om Sverige kommer att ansöka om medlemskap i Nato.

Temat brottslighet fick stort utrymme i främst Danmark, Norge och Tyskland med anledning av den skolattack som ägde rum i Malmö.

Läs rapporten i sin helhetMediebilden av Sverige i mars