Mediebilden av Sverige november 2021

Sedan maj 2021 publicerar Svenska institutet månadsrapporter som syftar till att ge en aktuell bild av medierapporteringen om Sverige och de samtal som förs om Sverige i sociala medier i ett urval av länder.
Bilden beskriver ett punkt med olika färgnyanser från blått till gult.

De teman som under november var framträdande i nyhetsrapporteringen om Sverige var samhälle, med fokus på svensk inrikespolitik, samt sport. Fokus i rapporteringen om svensk inrikespolitik var på att Magdalena Andersson har valts till statsminister, samt att hon är Sveriges första kvinnliga statsminister.

Läs rapporten i sin helhet här: Mediebilden av Sverige 20211202