Mediebilden av Sverige november 2022

Under november var rapporteringen om Sverige mindre omfattande än under föregående månad i alla länder förutom Norge. Alla länder fortsatte att rapportera om processen kring Sveriges Natoansökan och i några länder är ämnet framträdande. Det rapporteras även i samtliga länder om två aktuella fall av misstänkt spioneri mot Sverige. Rapportering om Nord Stream är ett framträdande ämne i rapporteringen om Sverige och det framgår att den svenska utredningen pekar mot medvetet sabotage mot gasledningarna.
Bilden beskriver ett punkt med olika färgnyanser från blått till gult.

SI publicerar månadsrapporter som syftar till att ge en aktuell bild av medierapporteringen om
Sverige i ett urval av länder: USA, Storbritannien, Ryssland, Tyskland, Frankrike, Danmark, Norge
och Finland. Rapporten bygger på nyhetsrapporteringen i ett urval av nyhetsmedier samt
de mest delade artiklarna oavsett nyhetsmedia i respektive land.

Läs rapporten här: Mediabilden av Sverige november 2022