Mediebilden av Sverige oktober 2021

Sedan maj 2021 publicerar Svenska institutet månadsrapporter som syftar till att ge en aktuell bild av medierapporteringen om Sverige och de samtal som förs om Sverige i sociala medier i ett urval av länder.
Bilden beskriver ett punkt med olika färgnyanser från blått till gult.

Teman som under oktober har varit framträdande i nyhetsrapporteringen om Sverige är Sverige och coronapandemin, brottslighet, sport och kultur. Det har bl.a. rapporterats om att Sverige pausar användningen av Modernas vaccin bland yngre. Inom temat brottslighet får mordet på artisten Einár stort utrymme. Det har under månaden också bl.a. rapporterats om Lars Vilks död i en bilolycka.

Läs rapporten i sin helhet här.