Mediebilden av Sverige oktober 2022

Under oktober var rapporteringen om Sverige mindre omfattande än under september i alla länder förutom Ryssland och Tyskland. Gasläckorna på Nord Stream var den händelse som fick störst utrymme i rapporteringen. Sveriges agerande utgör sällan fokus i rapporteringen, som sker mot bakgrund av ett spänt säkerhetsläge mellan å ena sidan USA och EU och å andra sidan Ryssland. Överlag är det svenska valet ett litet tema i månadens rapportering om Sverige, men det får något mer utrymme i t ex Tyskland och Frankrike.
Bilden beskriver ett punkt med olika färgnyanser från blått till gult.

SI publicerar månadsrapporter som syftar till att ge en aktuell bild av medierapporteringen om
Sverige i ett urval av länder: USA, Storbritannien, Ryssland, Tyskland, Frankrike, Danmark, Norge
och Finland. Rapporten bygger på nyhetsrapporteringen i ett urval av nyhetsmedier samt
de mest delade artiklarna oavsett nyhetsmedia i respektive land.

Läs rapporten här: Mediebilden av Sverige oktober 2022