Mediebilden av Sverige under juni

Sverige och Nato var under juni, likt föregående månader ett framträdande ämne i den internationella nyhetsrapporteringen om Sverige. En stor del av rapprteringen handlade om att Turkiet i samband med Sveriges och Finlands ansökningar valde att lägga i sitt veto.
Bilden beskriver ett punkt med olika färgnyanser från blått till gult.

SI publicerar månadsrapporter som syftar till att ge en aktuell bild av medierapporteringen om
Sverige i ett urval av länder: USA, Storbritannien, Ryssland, Tyskland, Frankrike, Danmark, Norge
och Finland. Rapporten bygger på nyhetsrapporteringen i ett urval av nyhetsmedier samt
de mest delade artiklarna oavsett nyhetsmedia i respektive land.

Under juni var rapporteringen om Sverige i de flesta länder betydligt mindre omfattande än under
maj, vilket sannolikt kan förklaras av att rapporteringen om Sveriges Natoansökan inte var lika
omfattande. Alla länder har rapporterat om händelseförloppet, men det varierar delvis vilka aspekter
som lyfts.

Det rapporterades framförallt om ratificeringsprocessen och om att Turkiet i samband med Sveriges och Finlands ansökningar valde att lägga in sitt veto. I alla länder framgår att Turkiet som skäl för sitt veto anger att Sverige inte gör tillräckligt mycket för att bekämpa vad landet anser är turkiska terrororganisationer och ställer krav på Sverige att göra mer.

Läs rapporten i sin helhet