NIMK – nätverket för internationell marknadsföring och kommunikation

Nätverket för internationell marknadsföring och kommunikation (NIMK) är ett professionellt nätverk inom högre utbildning i Sverige som syftar till erfarenhetsutbyten och kompetensutveckling inom internationell marknadsföring och studentrekrytering.
Students

Syfte

NIMK verkar för att:

  • Vara en arena för erfarenhetsutbyte kring marknadsföring och kommunikation av Sverige som studiedestination
  • Förbättra möjligheterna att arbeta med internationell marknadsföring och studentrekrytering
  • Fånga upp och vara informerad om frågor som berör internationell studentrekrytering och diskutera frågor och problem för att skapa goda förutsättningar och undanröja hinder inom vårt arbetsområde
  • Initiera samarbeten och projekt i gemensamma frågor
  • Ger input till relevanta instanser, exempelvis expertgrupper och arbetsgrupper inom SUHF.

NIMK har kontakt med relevanta organisationer, myndigheter, förbund och nätverk, exempelvis Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), Universitets- och högskolerådet (UHR), Svenska Institutet (SI), Migrationsverket, bl.a. genom ömsesidigt mötesdeltagande.

Medlemmar

NIMK består av representanter som arbetar med internationell studentrekrytering från de lärosäten som har uttryckt önskemål om att delta i samarbetet. En representant per lärosäte deltar i NIMK och utses vid respektive lärosäte. Medlemslistan administreras av NIMK:s ordförande och tillgänglig i dokumentet University representatives: Network for Marketing and Communication.

Svenska institutet (Enheten för talangattraktion) kan utse en representant till NIMK. Representanten från SI kan inte inneha uppdrag som ordförande eller vice ordförande i NIMK:s ledning.

Om lärosätets eller SI:s representant inte kan delta skickas en ersättare om så önskas. Vid omröstning har varje lärosäte samt SI en röst.

Medlemskap i NIMK är kostnadsfritt men det enskilda lärosätet står för de egna kostnader som uppkommer vid deltagande i möten eller andra evenemang.

NIMK använder olika kanaler för kommunikation inom nätverket vilket beskrivs närmare i verksamhetsplanen.

Kontakt

Nätverket koordineras av en ordförande och två vice ordförande.

Ordförande

Cecilia Hillman, cecilia.hillman(at)chalmers.se, projektledare för internationell studentrekrytering, Chalmers, tel. 0708637817.

Vice ordförande

Stefan Haglund, stefan.haglund(at)lnu.se, Kommunikationsstrateg, internationell studentrekrytering, Linnéuniversitetet, tel 0703545607.

John Molander, john.molander(at)gu.se, Projektledare, Göteborgs universitet, tel 0766186945.

Dokumentation

Stadgarna

Verksamhetsplan 2020-21

Om sidan
SI agerar som värd för sajten för att stödja nätverket.