Nordens dag – lyckat samarbete i sociala medier 

Svenska institutet ansvarar för Sveriges officiella kanaler i sociala medier. Kanalerna finns på engelska, arabiska och ryska och har över tre miljoner följare. Genom ett initiativ från Svenska institutet sampublicerade Sweden-kanalerna med This is Finland och Denmark.dk på Nordens dag den 23 mars.  

Med stort genomslag och positiv respons hyllades grannarna ömsesidigt. Samtliga lyfte den gemensamma värdegrunden med strävan mot ett öppnare och jämlikare samhälle, där tillit frodas och yttrandefriheten säkerställs i en djupt rotad respekt för varandra.
– Att kommunicera kring demokratiska värderingar och samtidigt påvisa den fina relation vi har med våra grannländer känns viktigare idag än någonsin, säger Sara Djupsund bitr. enhetschef, som drivit samarbetet med de nordiska grannarna.

Även Island, Nordiska ministerrådet och många svenska ambassader delade inläggen.  Sweden-kanalerna på arabiska och ryska uppmärksammade också Nordens dag.
– På reaktionerna i kommentarsfälten ser jag att vi kan vara med och förmedla hopp om ett demokratiskt samhälle, där relationen med grannarna fungerar även om det historiskt finns en annan mer komplicerad relation. Följarna jämför med sin verklighet och sitt grannskap och uttrycker att det är smärtsamt, men de visar också stor uppskattning för inlägget, säger Julia Lapitskii, projektledare för kanalerna på ryska.

Sweden-kanalerna har tidigare lyft de nordiska grannländerna i olika inlägg, bland annat genom spellistor med nordisk musik på Spotify, och Danmark och Finland har även de lyft Sverige. Svenska institutet ser fram emot fortsatta samarbeten med motsvarigheterna i Finland och Danmark.

Bild: sweden.se