Ny studie: Sverige mera känt i Norden, de svensk-finska relationerna är starka

Hög kännedom men varierande uppfattningar, så kan man sammanfatta Svenska institutets (SI) nya studie av mediebilden och allmänhetens uppfattning om Sverige i våra nordiska grannländer.

Studien visar bland annat att: 

 • Den generella uppfattningen om Sverige är positiv, men med vissa skiftningar
  Bilden av Sverige i Norden är fortsatt positiv. Norge och Danmark har dock en mindre andel positiva jämfört med 2020, men en större andel neutrala. I Finland och Island finns en mer fördelaktig bild och skiftet är det motsatta: mindre neutralt och mer positivt. Ungefär en av fem anger att de har fått en försämrad bild, samtidigt är det fler jämfört med 2020 som svarar att de har fått en förbättrad bild. Mest positiv bild av Sverige har Island. 
 • Kännedomen har höjts sedan 2020
  Den självskattade kännedomen om Sverige ökar i samtliga nordiska länder. Hela 68-89 % kan namnge ett svenskt företag, särskilt Volvo och Ikea är mycket kända. Mest kännedom om svenska varumärken fanns på Island och lägst i Danmark. Mellan 25 och 42 % kan namnge en politisk ledare, mest vanligt att man kände till en politisk ledare var det på Island och minst i Danmark.  
 • Medierapporteringen har tydliga teman
  Artiklar om kriminalitet och brottslighet, sport och Sveriges utrikespolitik utgör mer än hälften av alla publicerade redaktionella artiklar i samtliga länder. Det finns likheter och skillnader mellan den faktiska mediebilden och vad allmänheten har tagit till sig från nyhetsrapporteringen och samtalet om Sverige i sociala medier.Andelar per land om vad de senast sett, läst och hört om i Sverige i nyhetsmedier och sociala medier:
  1. Brottslighet har mellan 44-62 % läst om. Vanligast är det i Finland och minst vanligt i i Danmark.

  2. Invandring är det mellan 28-46 % som har läst om. Även detta ämne är det minst vanligt att man läst om i Danmark. Mest vanligt var det på Island.

  3. Sport är ett framträdande ämne i medier och något relativt många har sett, läst och hört om, mellan 14-31 %. Mest vanligt har det varit i Finland och minst vanligt i Danmark.

  4. Utrikespolitik är det också relativt många som läst om, mellan 14-22 %. På Island har man i högst utsträckning läst om utrikespolitik och i Danmark i lägst utsträckning.

 – Att våra nordiska grannländer har en god bild av Sverige är helt avgörande för våra relationer. Det gäller för såväl handel- som säkerhetspolitiska frågor. Det är särskilt glädjande att se att kännedomen om Sverige och svenska varumärken är så hög och att viljan att interagera på olika sätt med Sverige ökar.säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för SI 

Läs hela studien Bilden av Sverige i Norden 2024

 Om studien: Svenska institutet (SI) har genomfört en studie av Sverigebilden i Danmark, Finland, Island och Norge. Studien har genomförts under maj juni 2024 och bygger på intervjuer med 3 915 respondenter. Studien undersöker hur väl man känner till Sverige, attityden till Sverige samt vilken information man tagit del av om Sverige. Studien undersöker också porträtteringen av Sverige i Norden de senaste 10 åren. Den här studien är en uppföljande studie om Sverigebilden i Norden, som släpptes 2021.