Streamad kortfilm i coronatider

I och med att många biografer världen runt stänger ned på grund av covid-19, erbjuder SI svenska ambassader och konsulat att streama kortfilm genom sina digitala kanaler. Filmen Minnesmetaller beskriver hur svårt det kan vara för äldre att navigera i det digitala samhället.
Äldre par dricker kaffe i soffan

Roland, en pensionerad ingenjör, får en iPad från sin familj för att hänga med i den moderna digitala världen. Men istället för att drabbas av digital eufori hamnar han i digital panik, då han inser att den gamla analoga världen som han förstod är borta.

Kortfilmen Minnesmetaller är både en mörk och humoristisk skildring av en äldre mans olycksaliga möte med en Ipad. Beata Konar, regissör, och filmens fotograf Miko Lazic känner starkt för ämnet åldrande och digitalt utanförskap. De hoppas att filmen ska leda till en diskussion om vad tekniken gör med oss och hur den inte bara öppnar, utan faktiskt ibland också stänger dörrar. Det som har skett de senaste åren är en väldigt konkret förändring av samhället där fysiska möten och företeelser har digitaliserats och blivit abstrakta, säger Beata Konar.

Under maj månad får alla svenska ambassader och konsulat möjlighet att sprida filmen i sina kanaler.

Se en trailer med engelsk text: