Nytt verktyg ger stöd för utländska talanger att beräkna levnadskostnader

De senaste åren har utmaningarna kring kompetensförsörjning i Sverige aktualiserats och underskottet på utbildad arbetskraft i Sverige väntas öka. Kompetensbristen inget unikt för Sverige och inom bristyrken råder därför en stor konkurrens om talanger runt om i världen.
People sitting at a table discussing

Länder skiljer sig mycket åt i hur samhället är uppbyggt och därmed vad som förväntas att man som individ ska ansvara för och/eller bekosta. Beroende på hur det ser ut där man kommer ifrån kan en bruttolön och skatt anses som hög eller låg.

Det är därför viktigt att på ett tydligt sätt kunna förklara det svenska upplägget och tex försvara en lägre lön än för motsvarande roll i tex England eller USA.

Nu är vi på SI stolta över att kunna bidra till lanseringen av den första versionen av ett verktyg för att hjälpa individer att uppskatta levnadskostnaderna i Sverige genom kostnads- och förmånskalkylatorn ”costs-benefits-calculator”.

Svenska Institutet har stöttat idén och dess utveckling som genomförts av Move to Gothenburg.  Genom QueensLabs arbete med att förverkliga idén finns nu en färdig första version av miniräknaren som kan användas nationellt, över hela Sverige.

För målgruppen internationella talanger och professionella ger verktyget en ekonomisk uppskattning baserad på ditt yrke och din familjesituation. Du kan beräkna dagliga levnadskostnader och räkna ut din disponibla inkomst och förmåner.

Om du är arbetsgivare kan detta vara ett bra rekryteringsverktyg för att svara på frågor som rör kostnader och fördelar med att arbeta i Sverige.

Nu ska verktyget testas och utvecklas ytterligare utifrån input från arbetsgivare och regioner.

– I och med Svenska institutets uppdrag inom att attrahera spetskompetens från internationella målgrupper är denna satsning en viktig pusselbit som vi ser fram emot att testa under året, menar Linnea Lindgren, projektledare Svenska institutet.