Nyutnämnda utlandslektorer i svenska samlades inför terminsstart

Den 17–18 augusti arrangerade Svenska institutet en förberedande kurs för nyutnämnda utlandslektorer i svenska. Kursen avslutades med en konferens för redan verksamma svensklärare i utlandet med över 70 deltagare.
Gruppbild på nio lärare.

Utlandslektorernas främsta uppgift är att undervisa i svenska språket på olika nivåer vid universitet och högskolor i utlandet. De har ofta även kurser om svensk kultur och om svenskt samhälle, beroende på hur universitetens program är utformade och vad de själva och de andra lärarna har för specialistkunskaper. Utlandslektorerna blir också automatiskt representanter för Sverige vid de universitet och på de platser där de arbetar. Det händer att de får arrangera Sverigedagar, olika seminarier med inbjudna gäster från Sverige och givetvis det obligatoriska luciatåget.

De nya lektorerna är (från vänster till höger på fotot):

  • Erik Svenning, Vilnius, Litauen
  • (Anna Segersten Blomgren, Caen, Frankrike – Anna arbetar redan som utlandslektor men var med på kursen och berättade om sina erfarenheter.)
  • Linnéa Sandberg, Paris, Frankrike
  • Paula Wolters, Strasbourg, Frankrike
  • Henrik Väisänen, Sofia, Bulgarien
  • Claes Wargskog, Warszawa, Polen
  • Viktor Sundgren, Belgrad, Serbien
  • Robert Pedersen, Zagreb, Kroatien
  • Viktor Örberg, Lille, Frankrike

Några av lärarna har tidigare erfarenheter av att undervisa i utlandet och ser fram emot att komma iväg igen. De mycket motiverade studenterna lockar, liksom ett ofta friare arbetssätt i jämförelse med den svenska skolan.

Deltagarna i svensklärarkonferensen den 18-20 augusti 2022. Foto: Melker Dahlstrand

Vi önskar alla nya och redan verksamma svensklärare en fin terminsstart!