Ökat intresse för Sverige som studiedestination

Svenska institutet arbetar på uppdrag av regeringen med att främja Sverige som kunskapsnation. Inom ramen för detta ansvarar SI för plattformen Study in Sweden och arbetar tillsammans med ambassader och universitet runt om i världen för att få fler internationella studenter att välja Sverige som studiedestination.

– SI:s arbete med att attrahera internationella studenter till Sverige har aldrig varit viktigare. Sektorn bidrar årligen med mellan 3,5 och 4 miljarder kronor till svensk ekonomi, vilket i sig är en betydande ekonomisk vinst. Dessutom bidrar dessa individer till kompetensförsörjningen av svenska kunskapsintensiva företag när de väljer att stanna kvar och arbeta i Sverige, vilket är en viktig resurs då det råder stor internationell konkurrens om spetskompetens. Att fler internationella talanger väljer att studera i Sverige leder både till internationalisering av svensk högre utbildning och stärkt konkurrenskraft och tillväxt för Sverige, understryker Douglas Washburn, enhetschef för talangattraktion och exportfrämjande på Svenska institutet

Tillsammans med svenska utlandsmyndigheter är SI i kontakt med över 76 759 presumtiva studenter varje år. Insatser sker genom digitala marknadsföringsinsatser, fysiska och virtuella student- och karriärmässor, samt evenemang arrangerade av svenska ambassader och konsulat runt om i världen. Under 2022 organiserades 57 evenemang världen över under parollen “Study in Sweden”. Kommunikationsplattformen Study in Sweden är framtagen för att visa på den mångfald och spets som Sverige erbjuder inom högre utbildning.

– Internationella studenter väljer Sverige för den höga kvalitén på lärosätenas utbildningar och den renommé som svenska företag har inom flera sektorer såsom tillverkningsindustrin, kreativa näringar, life science och tech. Study in Swedens roll är att visa upp det som gör Sverige och svenska utbildningar unikt, berättar Hannah Maxwell, kommunikatör och samordnare för Study in Sweden på Svenska institutet.

Inför det kommande akademiska året 2023/2024 pekar statistiken på ett ökat intresse för Sverige som studiedestination. Universitet- och Högskolerådet rapporterar en ökning av ansökningar för masterstudier i Sverige från 82 398 sökande 2022/2023 till 90 469 sökande 2023/2024. Även i den senaste antagningsstatistiken ser man en ökning med sju procent fler antagna mastersstudenter.

– Vi riktar oss till internationella studenter som står inför ett av livets avgörande beslut – var man ska studera eller fortsätta sina högre studier – och vi har kontakt med presumtiva studenter i alla skeden av processen. Det kan ta ungefär två år för en student att börja fundera på att studera utomlands till dess att hen har sökt och blivit antagen. Vår kontakt med presumtiva studenter är ett långsiktigt arbete som visar resultat längre fram och det är mycket glädjande att se att intresset för Sverige ökat, avslutar Hannah.

Läs mer om hur vi kommunicerar Sverige och ta del av Study in Sweden genom webbplatsen: studyinsweden.se