Östergötland vill göra skillnad i Östersjöregionen

Länsstyrelsen i Östergötland tror på utbyte av idéer över landgränserna. De senaste åren har de startat flera internationella projekt i Östersjöregionen. Sigrid Jansson som är projektledare på Länsstyrelsen i Östergötland säger att det ger dem en möjlighet att utveckla nya idéer tillsammans med regioner i andra länder.
En sjö omgiven av klippor

Det finns en enkel – och samtidigt strategisk – tanke bakom länsstyrelsens många internationella projekt i Östersjöregionen:

– Mycket av det vi gör är kopplat till EU:s strategi för Östersjöregionen, men vi kan inte nå målen själva. Vi måste samverka med andra regioner och aktörer runt Östersjön, säger Sigrid Jansson.

För tillfället startas ett nytt projekt med partners i Sverige, Estland och Moldavien. Projektet handlar om tillgång till öppna data, som kan fungera som en motor för innovation och ekonomisk tillväxt. Utgångspunkten var, som vanligt, länsstyrelsens ordinarie verksamhet och en möjlighet att göra något större i samarbete med andra, över nationsgränserna.

– Länsstyrelsen producerar mängder med data. Vi insåg att dessa data i många fall kan vara till nytta för näringsliv och tillväxt, men att medel och tid saknas för att hantera och återanvända dessa data, säger Lina Britse, projektkoordinator för projektet ”Open data for growth” som finansieras av Svenska institutet.

Tanken med projektet ”Open data for growth” är att ta fram en gemensam arbetsmodell för hur lokala myndigheter ska hantera olika typer av data. Detta ska förhoppningsvis bidra till mer innovation och tillväxt, tack vare bättre tillgång till öppna och tillförlitliga data, menar Lina Britse.

– Det ger oss ny kunskap och nya perspektiv, men också en möjlighet att få större genomslag och utveckla nya idéer tillsammans med regioner i andra länder.

Länsstyrelsen i Östergötland har fått stöd från Svenska institutet för att starta flera olika samarbeten i Östersjöregionen, utöver projektet ”Open data for growth”.

– Flera av de här samarbetena har utvecklats till större projekt. Det tar tid att utveckla en bra projektansökan och bygga upp ett bra partnerskap och där har finansieringen från Svenska institutet varit till stor hjälp. Genom SI:s projektfinansiering har vi fått en möjlighet att testa projektidéer och se om idéerna håller för större projekt och om det är relevant att arbeta över gränserna med frågan, säger Sigrid Jansson.

Stöd för projektinitiering i Östersjöregionen

Svenska institutet finansierar projekt där svenska organisationer möter gemensamma utmaningar tillsammans med parter från länderna runt Östersjön inklusive Ryssland samt länderna i EU:s Östliga partnerskap. En utlysning är för närvarande öppen och stänger 12 februari 2020.