”Programmet motiverade mig att mer passionerat genomföra påverkansarbete inom de ämnen som ligger mig nära”

Yousuf, en läkare och specialist inom folkhälsa från Irak, berättar om sitt deltagande i Young Leaders Visitors Programme 2018 och den inverkan det har haft på hans karriär och hans sätt att utföra sitt jobb inom folkhälsa.
En man i blå skjorta som ler och står framför träd.

När Yousuf anlände till Sverige för Young Leaders Visitors Programme (YLVP) 2018 hade han några erfarenheter från andra personliga utvecklingsprogram. Det som stod ut i Sverige var mångfalden. Lärdomarna från att arbeta med människor med olika bakgrund har varit en kontinuerlig hjälp i hans arbete.

– YLVP-programmet fångar en hel rad olika grupper. Jag samarbetade med och pratade med människor från hela världen som arbetade inom olika områden, från teknik till konst. Det var en möjlighet att interagera och se olika ledarskapsstilar och effekterna av gruppdynamiken.

Ett särskilt grupparbete har stannat med Yousuf. Han drar nytta av det ännu mer nu när han har flyttat från en mindre organisation till ett jobb i FN: s befolkningsfond i Eritrea.

– Vi hade deltagare som specialiserade sig på folkhälsa, juridik, konst, teknik och så vidare, och alla kom från olika länder. Vi kämpade i mer än en dag för att hitta ett ämne som skulle fånga alla våra erfarenheter. När vi hade kommit överens fungerade allt smidigare. Efteråt kunde jag se hur vi initialt hade varit utanför våra komfortzoner, men i en säker miljö. Erfarenheten har definitivt hjälpt mig, särskilt nu när jag arbetar för en stor organisation där det finns många olika typer av projekt och där jag arbetar med människor från alla slags affärsområden.

Yousuf tror att hans senaste karriärförändringar är resultatet av en kombination av hans tidigare arbete som läkare, hans deltagande i YLVP och hans universitetsexamen i planering och politik för folkhälsa. YLVP gav honom det han kallar mjuka och hårda färdigheter. Mjuka färdigheter som kommunikation, lagarbete och presentationer, och hårda färdigheter som att ta med sig designtänkande och mänskliga rättigheter i sitt dagliga arbete.

– Våra sessioner om designtänkande fick mig att inse att jag skulle börja föreställa mig målgruppen när vi utformar en hälsoinsats. Det var en ögonöppnare som jag tyckte var användbar. Jag lärde mig att sätta mig i samma situation som någon som får vård. Efter programmet började jag också förkroppsliga begreppet mänskliga rättigheter i mitt arbete.

Programmet motiverade också Yousuf att förespråka mer passionerat om ämnen inom sitt område, såsom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

– Jag lärde känna hur jämställdhetsproblemen såg ut i Sverige jämfört med i Mellanöstern och Nordafrika. Sverige är känt för sina styrkor inom jämställdhet och SRHR. När jag var i Sverige och pratade med svenskar under sociala evenemang insåg jag att vanliga människor i Sverige förespråkar jämställdhet. I vår region, om någon förespråkar jämställdhet, är det troligtvis deras jobb. Jag gillade verkligen att se den kontrasten, hur feminism och jämställdhet kan bli normen i ett samhälle.

Läs mer om vad SI alumner gör över hela världen och kom i kontakt med ett lokalt nätverk. 

Mer information om SI ledarskapsprogram.

Obs: Young Leaders Visitors Programme (YLVP) arrangerades av SI i under 2008 – 2018 och riktade sig till unga ledare från civilsamhället med ett starkt engagemang för mänskliga rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. 2019 inleddes ett nytt program, ”SI Leader Lab”, med syfte att skapa en plattform för ett varaktigt utbyte mellan unga ledare från civilsamhället som jobbar för ökad jämställdhet i Sydasien, Mellanöstern och Nordafrika.