”Programmet relaterade till mitt arbete”

Som chef för järnvägstekniska avdelningen vid MRT Jakarta har Tengku Alia Sandra stort inflytande på framtiden för kollektivtrafiken i mångmiljonstaden Jakarta. När hon hörde om utbildningsprogrammet om innovation för förändring av kollektivtrafiken, en del av SI:s Public Sector Innovation Programme som erbjuds av Lunds universitet, tvekade hon inte att ansöka.
En kvinna med skyddshjälm, väst och gummistövlar står framför en lastbil.

– Först och främst är Lund känt för sina innovationer. Jag var också intresserad eftersom det relaterade så tydligt till mitt jobb. Den här erfarenheten har förbättrat min kapacitet och kompetens.

Alia deltog i programmet under 2021, tillsammans med 23 andra deltagare från Columbia, Indonesien och Ghana. Initiativet har bidragit till att utveckla nätverk, erfarenhetsutbyte och införandet av lösningar för kollektivtrafiken lokalt i de tre länderna.

– Programmet gav mig en lärandeupplevelse, både genom föreläsningar och genom samarbete med andra deltagare. Speciellt om innovation inom kollektivtrafiken och när det kommer till att utveckla en smart eller hållbar stad, vilket är målet för de flesta städer. Detta gjorde att programmet relaterade till mitt arbete.

Alia har en doktorsexamen i järnvägssignalering och telekommunikation från Australien och nära 15 års arbetslivserfarenhet inom området. Programmet hjälpte henne att koppla samman information i hennes arbete och förbättrade hennes tekniska färdigheter.

Mer specifikt beskriver Alia sitt avslutande projektarbete om att flytta människor från privata färdmedel till kollektivtrafik i Jakarta. Hon inspirerades av hur de flesta i Lund använder kollektivtrafik och även tar sig fram med cykel. Men det tropiska vädret i Jakarta är en utmaning och hindrar många från att gå eller cykla.

– Jag lärde mig från en av föreläsningarna att titta på hur man kan anpassa till olika omständigheter, att vi kunde bygga soltak och skydd längs gång- och cykelbanorna och även använda separata banor i stället för en gemensam väg tillsammans med bilar och motorcyklar.

Hon är också fullt medveten om sin position med möjlighet att påverka den framtida utvecklingen.

– Min huvudsakliga uppgift är att få förändringar att ske och lösa hur vi utformar för framtida projekt och hur vi förändrar tankesättet hos människor för att de ska använda de lösningar vi tar fram.

Hennes idéer och rekommendationer genomförs redan i Jakarta.

– Jag fullkomligt älskar det här jobbet. Jag har arbetat i den här branschen i nästan 15 år. Det är inte vanligt att kvinnor har sådana jobb inom teknik och järnvägar. Jag är så glad att få delta i något som många säger att kvinnor inte kan göra.

Fakta: Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken

  • Utbildningen inriktar sig på att stärka kapaciteten för innovation och utveckling hos offentliga och privata aktörer som verkar inom kollektivtrafiksystem och därigenom bidra till Mål 11 (Hållbara städer och samhällen) samt Mål 9 (Hållbar industri, innovationer och infrastruktur) av de Globala målen för hållbar utveckling.
  • 24 deltagare från Ghana, Indonesien och Colombia deltog i första omgången av utbildningen. Under 2021-2022 genomförs den andra omgången med 24 deltagare från Nigeria, Kenya, Uganda och Sydafrika.
  • Programmet är en del av SI Public Sector Innovation Programme och genomförs av Lunds universitet i samarbete med bland annat Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik (K2).
  • Deltagarna har fått tillgång till kunskap och metoder för att analysera sin omvärld och förstå nuvarande och framtida behov av innovationer. De har även fått möjlighet  att utveckla och applicera tjänsteinnovationer i sin egen verksamhet.
  • Utbildningen har hjälpt deltagarna att stödja organisatoriskt lärande och skapa ett innovationsklimat på sin arbetsplats. Deltagarna har även utvecklat sina nätverk, utbytt erfarenheter och introducerats till andra länders kollektivtrafiklösningar.