“Programmets unika innehåll lockade mig att söka”

Tadija Mitić arbetar för den nationella koalitionen för decentralisering i Serbien. I april 2023 valdes han ut för att delta i Svenska Institutets program, Swedish Institute Academy for Young Professionals (SAYP) för att stärka sina kunskaper om decentralisering. Är du också intresserad av SAYP? Årets utlysning har nu precis öppnat.
Tadija Mitić

När Tadija växte upp bevittnade han det utmanande politiska klimatet i Serbien.

– Jag har alltid identifierat mig som medborgare i Europeiska Unionen fastän Serbien inte är ett medlemsland. Istället för att välja den lätta vägen, att flytta utomlands, har jag valt att engagera mig i att förankra EU-värden lokalt. Jag arbetar varje dag för att min son ska få växa upp i ett bättre samhälle än vad jag gjorde, i ett land där lag och rättssäkerhet är en självklarhet och inte bara en förutsättning för ett EU-medlemskap.

Hans motivation påverkade hans yrkesval och ledde till att han ansökte till SAYP.

– Jag har en juridisk bakgrund och kombinerar nu min utbildning med aktivism. Det är min drivkraft och en anledning till att jag sökte till SAYP.

Tadija hade svårt att hitta ett program som erbjöd de synergier som finns i SAYP.

– Att hitta SAYP var speciellt för mig, eftersom jag aktivt hade sökt efter ett program med liknande fokus. Att arbeta för National Coalition for Decentralisation, en organisation engagerad i projekt som sträcker sig över olika styrningsnivåer, decentralisering och mänskliga rättigheter, gjorde SAYP till det perfekta valet. Programmets unika innehåll var en avgörande faktor som lockade mig att ansöka.

Programmet hade en betydande påverkan på hur han nu ser på decentralisering.

– De humanitära aspekterna av programmet och Sverige gjorde ett starkt intryck på mig. Det som gjorde programmet sällsynt var dess helhetsperspektiv; det överensstämmer med mitt människocentrerade synsätt. Innan såg jag decentraliserad flernivåstyrning enbart genom normer och offentlig rätt, men programmet uppmanade oss att omvärdera decentralisering och uppmanade oss att undersöka det ur ett mänskliga rättighetersperspektiv som sträcker sig bortom begränsningarna av normer och offentlig rätt.

Programmet visade sig vara ögonöppnande för Tadija.

– De humanitära aspekterna av programmet och Sverige gjorde ett starkt intryck på mig. SAYP fick mig att börja utforska decentralisering och mänskliga rättigheter ur en mer humanistisk synvinkel, vilket skiljer sig enormt från innan när jag såg decentralisering ur ett strikt juridiskt perspektiv.

Kunskaperna som Tadija fått från SAYP har redan haft en påverkan på hans arbete idag.

– En av de mest betydande insikterna var att fördjupa sig mer i Human Development Index (HDI), vilket inspirerade det projekt som jag arbetar med just nu i Serbien.

Vill du veta mer om hur du söker till SAYP hittar du information om programmet här.