“Redskapen och insikterna från SI Leader Lab har jag fortfarande med mig i mitt arbete nu, tre år senare.”

Lina Hjärtström från Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) deltog som representant från en svensk partnerorganisation i SI Leader Lab 2019. Här delar hon med sig av sina erfarenheter från programmet.

SI Leader Lab är ett ledarskapsprogram för 90 inflytelserika civilsamhällesledare vars organisationer arbetar för fredliga och inkluderande samhällen i Östeuropa, Sydasien, Mellanöstern och Nordafrika. Programmen bidrar även till att bredda kontaktytorna mellan Sverige och de deltagande programländerna. Detta sker genom att fyra till fem svenska organisationsrepresentanter ges möjlighet att delta i programmet. Dessa bidrar med svensk expertis och nätverk och blir bärare av fortsatta relationer till Sverige inom temat för programmen.

Du gick SI Leader Lab 2019. Berätta om din upplevelse av programmet och vad det har betytt för dig.
SI Leader Lab var en fantastisk upplevelse. Både på grund av alla möten med aktivister från olika länder, och för möjligheten att utforska och arbeta med nya metoder och arbetssätt. Inte minst gav det mig möjlighet att utmana mig själv och mina arbetssätt så att jag har kunnat bli bättre på det jag gör, och vara tryggare i mitt ledarskap. Flera av redskapen och insikterna jag fick med mig från SI Leader Lab har jag fortfarande med mig i mitt arbete nu, tre år senare. 

Vad innebar samarbetet och kontakten med övriga deltagare?
Det var väldigt speciellt att samarbeta i en grupp som SI Leader Lab, där alla delade grundläggande värderingar om jämställdhet men kom från olika kontexter och arbetade med olika frågor. Den kombinationen fungerade bra, den skapade ett tryggt rum med tydligt fokus samtidigt som det fanns oerhört mycket att lära av varandra och ingen kunskap eller utgångspunkt kunde tas för givet. Jag har fortfarande kontakt med många från programmet och relationerna jag byggde då har lett till helt oväntade samarbeten nu efteråt. 

Varför rekommenderar du någon från en svensk organisation att söka till programmet?
Det ger ett starkt nätverk av aktivister med enormt mycket kunskap – jag har lärt mig så mycket om världen och olika sätt att arbeta på av dem. Det är ett intensivt program med mycket övningar och fokus på att praktisera kunskaperna, och just det gör att det blir både mer utmanande och mer givande än ”vanliga” kurser. Det är också väldigt roligt att få lära känna deltagarna som representant från en svensk organisation och att få se Sverige och svensk jämställdhetspolitik genom deras ögon. 

Har du en ledande position i en organisation som jobbar för SDG 16 – fredliga och inkluderande samhällen? Vill du vill växa som ledare, vässa ditt opinionsskapande och utbyta erfarenheter i ett globalt nätverk av ledare från civilsamhället? Sök  till SI Leader Lab som representant för en svensk partnerorganisation senast den 30 november! 

Kommentar: Under åren 2019 till 2021 hade SI Leader Lab fokus på jämställdhet. Från år 2022 har fokuset breddats till fredliga och inkluderande samhällen enligt Agenda 2030 mål 16. 

Här kan du läsa mer om programmet och skicka in din ansökan. 

Kontakta gärna programansvariga på Svenska institutet om du har frågor om programmet och/eller den specifika roll som svenska deltagare har: