”Re:waste – how Sweden is rethinking resources” besöker Warszawa

Avfall, skräp, sopor. Det finns nästan lika många namn på avfall som det finns problem associerade med det. Och genom vår konsumtion bidrar vi alla till den ökande utmaningen när vi adderar produkter till avfallshanteringssystemet. Den nya utställningen "Re:waste - how Sweden is rethinking resources" tar upp avfallsfrågor ur en mängd synvinklar och visas nu för första gången av Sveriges ambassad i Warszawa, Polen.
En person med långt blond och lockigt hår med beige trenchcoat tittar på utställningen med ryggen mot kameran.

Likt de flesta aktiviteter har fysiska utställningar problem under pandemin. Sveriges ambassad i Warszawa har hittat en lösning genom att visa utställningen utomhus, precis utanför ambassadbyggnaden och bredvid en populär park.

Utställningen fokuserar på: cirkulär ekonomi, policy och ambitioner, avfallshantering: återanvändning och återvinning, biogas och energi, deponi och skräp samt en närmare titt på plast, matavfall, textilier och elektronik.

Uppskattningsvis två miljarder ton kommunalt avfall genererades globalt 2016, och enligt prognoser från Världsbanken förväntas den siffran öka med 70 procent före 2050. Medan människor som bor i höginkomstländer producerar mer avfall jämfört med dem i länder med låg inkomst är att minska avfall en global kris som kräver att vi alla gör vår del. Utställningen beskriver de bakomliggande problemen, de steg vi alla måste ta för att lösa situationen, liksom nya innovationer i utveckling och på marknaden.

För att lösa den kris som råder kring avfall behöver vi utgå från avfallshierarkin och sträva efter cirkulär ekonomi. Det bästa är att inte skapa något avfall alls, det är ditåt vi behöver ta sikte.

Sveriges ambassad i Polen lyfter också fram avfallsfrågor på Facebook, Youtube och via bloggare. I samarbete med TetraPak, polska klimatministeriet, en NGO och bloggare anordnades ett seminarium som en kickoff i april.

Utställningsperioden i Warszawa är 22 april – 28 maj 2021.