Så söker du stipendium 2023 för boende på Svenska institutet Paris

Svenska institutet Paris förfogar över sex gästbostäder i sitt karakteristiska 1500-talspalats mitt centrala Paris. Här kan forskare och kulturarbetare söka korttidsboende för att jobba med ett projekt med anknytning till Frankrike. Stipendier erbjuds för bostad i 14 eller 28 dagar.
Bild på ingången till Svenska institutet Paris, där man skymtar Café Fika.

Du som är forskare eller kulturarbetare kan ansöka om vistelse i gästbostäderna direkt hos Svenska institutet Paris. Ansökan för gästbostad från andra halvan av september 2023 till januari 2024 är öppen mellan den 1 mars och den 15 april.

Läs mer om gästbostäderna.

Vi samarbetar även med olika institutioner och föreningar för att bredda mångfalden bland våra gäster. Dessa institutioner utlyser stipendier som gör det möjligt att få bidrag till hyran och resan till Paris samt i vissa fall även för levnadsomkostnaderna under vistelsen.

Ansökan görs direkt hos våra samarbetspartner enligt kriterier som beskrivs på deras respektive webbplatser.

Följande utlysningar för residensboende är aktuella under 2023

Fotoförfattarna inom Svenska Fotografers Förbund

SFF har två stipendier för föreningens medlemmar för arbetsvistelse under de två första veckorna i mars och de två första veckorna i november.
Ansökningsperiod är 1/3–15/4 samt 1/9–15/10.
Svenska Fotografers Förbund

Franska institutet i Stockholm

Eva de la Gardie-stipendiet kan sökas av unga forskare för en 28-dagarsvistelse i november.
Ansökningsperiod är mars–april samma år.
Residensprogrammet Eva de la Gardie

Föreningen Svenska Tecknare

Ett stipendium kan sökas av föreningens medlemmar för en 14-dagarsvistelse under andra halvan av mars.
Ansökningsperioden är 1/9–15/10.
Vistelsestipiendium Svenska Tecknare

Konsthantverkscentrum

Konsthantverkscentrum utlyser årligen ett stipendium riktat till professionella konsthantverkare. Stipendiet omfattar resebidrag samt två veckors vistelse i en av Svenska institutets gästlägenheter i centrala Paris. Årets mottagare av vistelsestipendiet är glaskonstnären Erika Kristofersson Bredberg.
Ansökan öppnar i oktober i samband med Stockholm Craft Week. Stipendiet gäller för en 14-dagarsvistelse under första halvan av juni.
Konsthantverkscentrum

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden utlyser stipendier för yrkesverksamma konstnärer inom bild och form, inom dans och cirkus samt inom teater. Stipendierna gäller för en 14- eller en 28-dagarsvistelse (se utlysningarna). Ansökningsperioderna är 23/1- 20/2 för teater, 10/1–23/2 för bild och form, 1/8–31 /8 för dans och cirkus.
Stipendier och bidrag – Konstnärsnämnden

Svenska Akademien

Tre stipendier kan sökas av författare, översättare, kulturskribenter eller forskare för en 14-dagarsvistelse mellan februari 2023 och januari 2024 (med undantag av första halvan av september 2023).
Ansökan är öppen från augusti till omkring den 20 september.
Svenska Akademiens franska stipendium