Samtal om svensk barn- och ungdomslitteratur på export genom ny språksatsning på Bokmässan Play

Bokmässan, Kulturrådet och Svenska institutet fortsätter för andra året sitt samarbete för att sprida samtal om svensk litteratur i världen. Årets satsning sätter särskilt ljus på barn- och ungdomslitteratur. Tio samtal på Bokmässan Play mellan några av Sveriges främsta barn- och ungdomsboksförfattare tillgängliggörs på Bokmässans internationella webbplats och kommer att spridas internationellt genom Kulturrådet, Svenska institutet och flera svenska ambassader.

Förra årets mässa blev startskottet för ett nytt samarbete mellan Bokmässan, Kulturrådet och Svenska institutet, i syfte att sprida samtal om svensk litteratur i världen. Då översattes femton seminarier inom olika genrer och ämnesområden till fem språk. Samarbetet fortsätter, i år står tio samtal om svensk barn- och ungdomslitteratur i fokus och tillgängliggörs på engelska, spanska, franska, tyska och japanska. Precis som i fjol kommer Svenska institutet att tillgängliggöra materialet för samtliga svenska utlandsmyndigheter via den digitala plattformen sharingsweden.se, vilket innebär att cirka 100 svenska ambassader över hela världen har möjlighet att sprida samtalen vidare.

– Vi är oerhört glada och stolta över detta samarbete, som gör Bokmässan Play till en katalysator för att sprida svensk litteratur till en internationell publik. Vi tycker också att det är extra roligt att fokus i år sätts på barn- och ungdomsböcker, säger Oskar Ekström, programchef på Bokmässan.

Under 2021 har barn- och ungdomslitteratur stått i centrum för Kulturrådets verksamhet för internationellt främjande av svensk litteratur och dramatik, Swedish Literature Exchange. Kulturrådet arrangerar flera aktiviteter med olika aspekter på temat för översättare och förlag. Barn- och ungdomslitteratur stod även i fokus för årets digitala besöksprogram, Gothenburg Book Fair Fellowship.

– Genom det värdefulla samarbetet med Bokmässan i Göteborg och Svenska institutet så ökar möjligheten att fler får upp ögonen för våra svenska författare och svenska barn- och ungdomsböcker när samtalen nu kan spridas internationellt, säger Susanne Bergström Larsson, verksamhetsansvarig för Swedish Literature Exchange på Kulturrådet.

Under samtalen får tittarna träffa en rad barn- och ungdomsboksförfattare som ger en inblick i deras senaste böcker. Nio av de tio utvalda seminarierna kommer från Bokmässans barn- och ungdomsspår medan ett återfinns i årets Demokratitema. Samtalen kommer att finnas tillgängliga på Bokmässans internationella webbplats, på varsin undersida för respektive språk.