Samtalet om Sverige i utlandet 10-16 juni

I de flesta länder rapporterar man om svenskars resemöjligheter inom Norden och Europa. Fokus ligger på att Sverige ofta utgör ett undantag nu när många länder öppnar upp och tillåter resor till och från andra länder. Diskussionen är särskilt intensiv i de nordiska grannländerna.
Bro över vatten

Rapporteringen om Sveriges hantering av covid-19 har sedan i början av mars väckt stort internationellt intresse. Det har förekommit många fördjupande reportage om Sverige och Sveriges strategi och vägval i internationella medier. Jämfört med tidigare vecka (3 juni–9 juni) har det den senaste veckan (10 juni–16 juni) publicerats fler artiklar i Norge, Tyskland, USA, Polen, Spanien, Frankrike och ryska engelskspråkiga nyhetsmedier och färre i Ryssland, Storbritannien, Danmark, Italien och Ungern. I Finland är antalet publiceringar på samma nivå.

En stor del av veckans artiklar handlar om Palmeutredningen. Nyheten om att utredningen har lagts ner förekommer på alla undersökta språk och i vissa fall i stor omfattning. Rapporteringen är neutral och innehåller både nyhetsartiklar som redogör för utredningen och personporträtt eller beskrivande artiklar om Olofs Palmes gärning. Även andra teman förekommer, särskilt sport och kultur.

Tonaliteten i artiklarna om Sveriges hantering av coronapandemin har under de senaste månaderna varierat i olika länder, på olika språk och mellan veckor. Bedömningen är att rapporteringen i huvudsak har varit neutral, men under ett par veckor i slutet av maj förekom fler artiklar med negativ tonalitet. De senaste tre veckorna har rapporteringen varit övervägande neutral men det finns i alla länder exempel på artiklar med negativ tonalitet. I Ryssland och Ungern bedöms rapporteringen till större delen ha varit negativ. Den internationella nyhetsrapporteringen är generellt faktabaserad.

Ett återkommande budskap är att Sverige har valt en egen väg i hanteringen av coronapandemin och Sverige jämförs ofta med andra länder. Det görs jämförelser mellan strategier, men också avseende t.ex. smittspridning, antal döda, reserestriktioner och den ekonomiska utvecklingen. Sveriges dödstal jämförs ofta med de övriga nordiska ländernas. Medier i de flesta länder använder stundtals Sverige som ett mindre lyckat exempel.

Samtalet om Sverige 2020-06-17