Samtalet om Sverige i utlandet 16 december 2020–19 januari 2021

Jämfört med förra perioden utgör rapporteringen om Sverige och coronapandemin en lika stor eller något större andel av den totala rapporteringen om Sverige. Många internationella nyhetsmedier uppger att Sverige har ändrat strategisk inriktning för att bekämpa pandemin.
Graf som beskriver vilka länder som har rapporterat mest om Sverige under perioden 16 december 2020–19 januari 2021

Rapporteringen bedöms huvudsakligen vara faktabaserad och redogörande. Tonaliteten är främst neutral, men i många länder förekommer artiklar med negativ tonalitet. Ett övergripande budskap är att Sverige har ändrat strategisk inriktning för att bekämpa pandemin. Kung Carl XVI Gustafs uttalande om att Sverige har misslyckats med att rädda liv har fått stort genomslag i alla länder. Andra händelser som väckt intresse är till exempel Coronakommissionens delbetänkande och att antalet smittade och döda ökade under senhösten och vintern. Flera länder rapporterar om att officiella företrädare i Sverige inte anses ha följt regeringens rekommendationer. När det gäller vaccinationsprocessen i Sverige uppges den i vissa fall gå långsamt och det förekommer rapportering om hur Sverige prioriterar i vaccinationskön. Andra nyheter kopplade till Sverige handlar bland annat om sport samt näringslivs- och försvarsfrågor.

Samtalet om Sverige 210121