Samtalet om Sverige i utlandet 17 februari–16 mars 2021

Internationella nyhetsmedier följer fortsatt händelseutvecklingen i Sverige, men rapporteringen är på de flesta språk inte längre lika omfattande och ingående som tidigare.
Stapeldiagram Antal artiklar publicerade om Sverige generellt under perioden 17 februari-16 mars respektive 20 januari-16

Under den senaste fyraveckorsperioden har rapporteringen om Sverige och coronapandemin minskat i Danmark och Finland, medan den i övriga länder är på ungefär på samma nivå som under föregående period. Internationella nyhetsmedier följer fortsatt händelseutvecklingen i Sverige, men rapporteringen är på de flesta språk inte längre lika omfattande och ingående som tidigare. Rapporteringen tar upp den ökade smittspridningen i Sverige, risken för en tredje våg samt olika typer av restriktioner och rekommendationer från regeringen.

I de nordiska länderna rapporteras fortsatt om gränsfrågor och Sveriges agerande, men det märks samtidigt en minskad daglig rapportering från presskonferenser.

Övrig nyhetsrapportering om Sverige tar bland annat upp våldsdådet i Vetlanda samt Zlatans återkomst till det svenska fotbollslandslaget samt andra sporthändelser.

Samtalet om Sverige 210317