Samtalet om Sverige i utlandet 17 mars–13 april 2021

Antalet artiklar om Sverige är lägre i alla länder under denna period jämfört med den förra. Rapporteringen om Sverige och coronapandemin har minskat i de flesta länder och utgör en liten andel av den totala rapporteringen om Sverige.

I de nordiska länderna är intresset större än i andra länder och nyhetsmedierna följer fortsatt i högre utsträckning händelseutvecklingen i Sverige.

I den mån nyhetsmedier utanför Norden rapporterar om Sverige och corona tar man bl a upp smittspridningen, vaccinationsläget och att Sveriges överdödlighet under förra året inte var högre än i de flesta andra europeiska länder.

Övrig nyhetsrapportering om Sverige handlar i stor utsträckning om sport, samt i viss utsträckning om kriminalitet och brottslighet. I vissa länder rapporteras om att prins Carl-Philip och prinsessan Sofia har fått en tredje son.