Samtalet om Sverige i utlandet 19 augusti – 1 september

Antalet artiklar som handlar om Sverige och coronapandemin utgör en mindre del av den internationella nyhetsrapporteringen om Sverige än tidigare period. Rapporteringen är fortfarande mest neutral med vissa positiva respektive negativa inslag. Ämnen som tas upp är exempelvis frågan om munskydd och huruvida Sverige har uppnått viss flockimmunitet.
Ämnen som engagerar på sociala medier i samtal om Sverige och coronapandemin 19 augusti - 1 september 2020

Statistik från SCB, som visar att dödstalen i Sverige är de högsta på 150 år, har plockats upp i flera länder. Andra teman som förekommit i rapporteringen om Sverige är t ex islamkritiska manifestationer och våldsamma upplopp i Malmö, militära övningar runt Östersjön och sport.

  • USA och Storbritannien – Rapporteringen i både USA och Storbritannien tar upp frågan om huruvida Sverige har uppnått flockimmunitet eller inte. Även frågan om användande av munskydd är ett återkommande tema. Att Sverige under första halvåret 2020 haft den högsta dödligheten på 150 år tas upp, liksom Sveriges dödstal. I övrigt förekommer flera andra teman i rapporteringen, främst de planerade islamkritiska manifestationerna och påföljande våldsamma upplopp i Malmö, men även områden som t ex sport och militära övningar i Östersjön.
  • Norge, Danmark och Finland – Rapporteringen om Sverige och coronapandemin är fortsatt huvudsakligen neutral, men har blivit mer kortfattad och sakligt återrapporterande. Under perioden är det istället andra ämnen som väcker uppmärksamhet om Sverige, såsom olika typer av oroligheter och kriminalitet, t ex upploppen i Malmö, en våldtäkt i Solna och den danska domen mot svenska gängledare.
  • Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland – Rapporteringen om Sverige och coronapandemin är fortsatt huvudsakligen neutral. Det rapporteras bl a om avsaknaden av rekommendationer för användande av munskydd i Sverige, skolors öppnande och statistik över antal döda i Sverige under första halvåret 2020. Övriga ämnen som får stort utrymme i rapporteringen är bl a oroligheter och kriminalitet, men även sport.
  • Ryssland, Ungern och Polen – I Polen har rapporteringen under perioden varit något mer positiv än tidigare, medan tonaliteten i Ungern och Ryssland huvudsakligen är negativ. Ämnen som tas upp är bl a SCB:s statistik om antal döda i Sverige under första halvåret 2020, WHO:s senaste uttalande om Sveriges strategi, att Sveriges försvar stärks, militära övningar runt Östersjön och sport.

Samtalet om Sverige 2020-09-02