Sveriges strategi framställs som ett alternativt sätt att hantera pandemin utan lockdown och i flera länder beskrivs vägvalet nu mer positivt som ett mer långsiktigt hållbart alternativ. Det rapporteras också om att Sveriges hantering och restriktioner har varit mer konsekventa under pandemin.
Läs mer om medierapporteringen i USA, Storbritannien, Danmark, Norge, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Ryssland, Ungern och Polen samt i sociala medier i vår senaste rapport Samtalet om Sverige 200916