Samtalet om Sverige i utlandet 25 november – 15 december

De senaste veckorna bedöms tonaliteten generellt ha varit något mer negativ än tidigare under hösten. Innehållsmässigt har fokus varit på utvecklingen i Sverige vad gäller ett ökat antal smittade och döda.
Graf över antal artiklar om Sverige i utländsk press

Den internationella nyhetsrapporteringen bedöms generellt varit faktabaserad. Merparten av artiklarna handlar om den ansträngda situationen i den svenska sjukvården, särskilt inom intensivvården i Stockholm, samt ökad smittspridningen och antalet döda. Situationen beskrivs ibland som tecken på att den svenska strategin har misslyckats och det rapporteras om en ”u-sväng” där Sverige inför nya restriktioner, stänger skolor och planerar för en pandemilagstiftning. Sedan Coronakommissionens delbetänkande släpptes har nyheten plockats upp i flera länder och det skrivs att kommissionen fastslår att Sverige inte hade tillräcklig beredskap inom äldrevården. Flera länder rapporterar om en färsk undersökning från DN/Ipsos som visar att tilliten till coronastrategin och till myndigheter i Sverige minskar. Ett annat tema är vaccin och det förekommer dels rapportering om vaccinmotstånd och dels om att Sverige inte skulle ha någon tydlig plan för vaccineringen.

Samtalet om Sverige 201216