SI Change Lab – innovation och förändring i nytt digitalt format

Under hösten har Svenska institutet genomfört ett digitalt pilotprojekt med alumner och unga entreprenörer i Zimbabwe. Workshopformatet Change Lab parar en specifik utmaning med metodikkunskap och kan i framtiden appliceras på projekt av olika slag.
Bild på en arbetsyta som alla deltagare kan arbeta i samtidigt

Svenska institutet arbetar kontinuerligt med att utveckla processer och metodik för att på bästa sätt kunna stötta individer i våra partnerländer. Den stora utmaningen 2020 har, precis som för många andra, varit att avstå från fysiska möten och bedriva alla projekt digitalt.

Under hösten har SI genomfört det digitala pilotprojektet Change Lab tillsammans med en grupp alumner och unga entreprenörer i Zimbabwe. Projektet, som är resurseffektivt och smidigt, parar en specifik utmaning med metodikkunskap. Syftet är att hitta nya idéer och skapa innovativa koncept, samtidigt som deltagarna kompetensutvecklas inom innovations- och designmetodik.

Projektet tog tillvara potentialen hos digitala verktyg och plattformar och använde videosamtal, interaktiva lärandeplattformar, chattverktyg och online-whiteboards för att samskapa på ett effektivt och kreativt sätt – det fysiska avståndet upplevdes därför inte som ett problem.

Utmaningen som gruppen valde att arbeta med var den höga arbetslösheten bland unga i Zimbabwe och att dessa ofta har en snäv bild av vilka karriär- och livsval som är möjliga för dem. Gruppen hoppades kunna inspirera studenter och nyutexaminerade att våga testa andra alternativa yrkesval än de traditionella, där det finns få vakanta tjänster.

Efter en serie workshops tillsammans med studenter, nyutexaminerade, entreprenörer och lärare på universitetet föddes idén att anordna ett online-event under en helg på tre teman: entreprenörskap, hållbarhet och ledarskap. En projektgrupp har påbörjat planeringen och eventet kommer att arrangeras under våren 2021.