Svenska institutet inleder nytt samarbete med kulturorganisationen Selam

Svenska institutet vill bidra till en demokratisk och hållbar global utveckling och inleder nu ett samarbete med kulturorganisationen Selam. I år startar projektet ”Connecting Global Cultural Agents for Change” som SI stöttar.
En gruppbild av män och kvinnor som samarbetar med kulturorganisationen Selam.

Målet med Selams projekt är öka och förbättra samordning av kulturaktörer i Afrika för en stark och levande kultursektor.

– Vi är både glada och stolta över att vara med och stötta kulturutövare i afrikanska länder och bidra till nya former för samarbete. Selams fokus på att utbyta erfarenheter av att möta pandemin och bygga upp ett motstånd mot kriser som påverkar kultursektorn känns extra angeläget just nu, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet.

Selam är en kulturorganisation som genom olika nätverk arbetar med utvecklingsfrågor inom musik, film, cirkus och media. Onlinekursen ”Connecting Global Cultural Agents for Change” pågår under tre månader och samlar totalt 120 personer verksamma i kulturella och kreativa näringar i Etiopien, Gambia, Kenya, Rwanda Uganda och Zambia. Kursen består av webbinarier på olika teman som exempelvis ekonomiska utmaningar för kulturarbetare globalt och nationellt samt långsiktiga effekter av coronapandemin och hur den påverkar kulturlivet och kulturaktörer. Mellan webbinarierna träffas deltagarna i varje land för lokala gruppdiskussioner.

Här hittar du mer information om kulturorganisationen Selam.