En gruppbild av män och kvinnor som samarbetar med kulturorganisationen Selam.