SI lanserar ett nytt ledarskapsprogram för ledande befattningshavare i näringslivet

Svenska institutet lanserar idag SI Global Executive Programme, ett nytt ledarskapsprogram med syfte att stärka företagsledares kunskap och förmåga att driva socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara företag i sina hemländer.
Picture of participants listening to a seminar.

Den 12 februari öppnar ansökningarna till SI Global Executive Programme. Ledarskapsprogrammet riktar sig till ledande befattningshavare, och är utformat för att stötta implementationen av hållbarhet som en central strategi i deras verksamheter.

Under sju månader kommer deltagarna i programmet att träffas online och få ökad kunskap inom social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet ur ett affärsperspektiv. Deltagarna erbjuds coachning av experter inom hållbart företagande, insikter i svenska affärsmodeller för hållbarhet, och möjlighet att bygga nära samarbete med andra deltagare i ledande positioner, samt med Sverige och svenska aktörer inom hållbart företagande. I programmet ingår ett besök i Sverige för att lära sig mer av svenskt hållbarhetsarbete och om hur vi arbetar med grön omställning i praktiken.  

– Vi är glada över att kunna erbjuda ett nytt program som tar tillvara på svensk spetskompetens inom området grön omställning. Det globala affärslandskapet fortsätter att utvecklas och då kan initiativ som SI Global Executive Program spela en avgörande roll i att forma framtidens ledarskap och samarbeten med talanger från det globala näringslivet, menar Madeleine Sjöstedt generaldirektör för Svenska institutet. 

Svenska Institutet har lång erfarenhet av att erbjuda ledarskapsprogram för företagsledare. SI Management Program (SIMP), föregångaren till SI Global Executive Programme, lanserades 2007. Under 16 år deltog 1600 företagsledare i ett regionala SI Management Program och fick därigenom verktyg, insikter och regionala nätverk dedikerade till hållbart företagande. 

SI Global Executive Program bygger på framgången hos SIMP. Det expanderar geografiskt och erbjuder ett globalt program, samt specialiserar sig på företag som bidrar till den gröna omställningen i sina hemländer, en nödvändig prioritet enligt programchef för SI Global Executive Programme, Anna Lithagen: 

– Programmet kommer vid en tidpunkt då det finns ett stort behov av progressiva ledare som kan driva förändring som innebär positiva affärsfördelar samtidigt som de hjälper till att lösa samhälleliga och miljömässiga utmaningar. Programmet samlar 100 ledare från 22 länder och syftar till att skapa en global mötesplats för att dela perspektiv, erfarenheter och möjligheter. Jag ser fram emot att samla, koppla ihop och katalysera en varierad grupp av ledare från hela världen som är redo att ta sig an hållbarhetsutmaningen tillsammans, berättar Anna.

SI Global Executive Program genomförs inom ramen för den svenska regeringens biståndsstrategi och uppdraget i Svenska institutets regleringsbrev som betonar vikten av att skapa synergier mellan bistånd och handelsfrämjande aktiviteter.  

SI:s ledarskapsprogram stärker ledare från privat och offentlig sektor och civilsamhället i deras arbete för en hållbar utveckling. Varje år väljs omkring 700 förändringsaktörer från länder i Afrika, Asien, Latinamerika, Mellanöstern och Östeuropa, ut till att delta i SI:s ledarskapsprogram. Läs mer på engelska om våra ledarskapsprogram.
 

För mer information om SI Global Exective Programme, besök programmets engelska programsida.