SI lanserar ny onlineutbildning för att stärka alumner i civilsamhället

SI lanserar en ny utbildning online för 90 alumner i 15 länder med fokus på värderingsdrivet ledarskap i digitala team. Utbildningen har skapats utifrån de snabba förändringar som nu sker i omvärlden på grund av coronapandemin och som tvingar människor runt om i världen att hitta nya arbetssätt.

– Det är viktigare än någonsin att dela kunskap och ta hjälp av varandra. Digitala lösningar erbjuder många möjligheter och när våra alumner kopplas ihop under tider som dessa skapas en stor potential för innovativa idéer, säger Adiam Tedros, chef för enheten Utvecklingsprogram inom SI.

Syftet med utbildningen är att stärka kapaciteten hos ledare i civilsamhället att leda digitala team kopplat till Agenda 2030 och de Globala målen. De 90 deltagarna från 15 länder har alla sökt till utbildningen med en specifik utmaning – det kan vara en idé om en workshop som de vill genomföra online, en specifik digital aktivitet de vill göra eller någon annan utmaning de just nu upplever i sitt arbete.

Under tre 90-minuters tillfällen som leds av facilitatorer från Hyper Island får deltagarna olika uppgifter, frågor och utmaningar att arbeta med i mindre och större grupper och ibland individuellt. De kommer att arbeta i nätverk och prova olika verktyg och metoder och därefter tillämpa dessa i sitt eget arbete.

En av deltagarna är Suhair Muhye Al Deen, från Jordanien, som deltog i Svenska institutets ledarskapsprogram ”Young Leaders Visitors Programme” 2011. Suhair arbetar nu i ett regionalt program som stödjer unga ledare i civilsamhället och deras organisationer i 10 länder runt södra Medelhavet. Programmet har en rad planerade aktiviteter, såsom seminarier, rådgivning och påverkanskampanjer, inriktade på att främja hållbar utveckling genom att involvera organisationer i civilsamhället i beslutsfattande. Suhair ser ett behov av denna typ av utbildning eftersom många av aktiviteterna nu kommer att äga rum online.

– Det är en stor möjlighet för mig som kommer i precis rätt ögonblick. Jag vill även kunna dela nya färdigheter och kunskaper med unga ledare och även internt med mina kollegor i fyra olika länder.

Utbildningen pågår mellan den 15 april-15 maj.