SI medverkar vid två programpunkter under statsbesöket från Tyskland

Den 7–9 september besöker Tysklands förbundspresident Frank-Walter Steinmeier och Fru Elke Büdenbender Sverige på inbjudan av H.M. Konungen. Svenska institutet är medarrangör till två programpunkter som båda sänds live.

2017 ingick Tyskland och Sverige ett innovationspartnerskap, vilket idag bland annat omfattar områdena e-hälsa, artificiell intelligens, elvägar samt innovation. Statsbesöket syftar bland annat till att stimulera fördjupade samarbeten med fokus på innovativa och hållbara lösningar.

Mer om innovationspartnerskapet

Goetheinstitutet – om betydelsen av språkutbyte

Onsdagen den 8 september arrangerar Svenska institutet i samarbete med Goetheinstitutet ett panelsamtal om det svenska och det tyska språket och dess betydelse för samarbetet mellan våra länder.

Svenska institutet har stöttat de universitet och högskolor i utlandet som erbjuder svenskundervisning sedan starten 1945. Varje år studerar cirka 5 000 studenter svenska vid 45 universitet och högskolor i Tyskland.

Samtalet inleds med tal av H.M Drottningen och Fru Elke Büdenbender.

Panelen består av:
Kurt Bratteby, Avdelningen för internationella relationer vid Svenska institutet
Elisabeth Wåghäll Nivre, professor i tyska vid Stockholms universitet
Martin Kauffner, CFO Lidl Sverige
Jutta Gehrig, Institutschef Goethe-Institut Schweden
Christina Thunstedt, biträdande chef vid Sprachenzentrum, Technische Universität München
Kristina Knauff, adjunkt i tyska vid Språk och kommunikation, KTH
Tobias Folker, ingengör på Method Development Engineer Sandvik Mining, Sandviken

Moderator är Svante Weyler. Samtalet hålls på tyska men simultantolkas till svenska.

Öppningshälsning från ArkDes i Stockholm till Sara Kulturhus

Under eftermiddagen den 8 september besöker president Steinmeier och kungen ArkDes, Sveriges nationella centrum för arkitektur och design, i sällskap med kulturminister Amanda Lind, SI:s generaldirektör Madeleine Sjöstedt samt arkitekt Jörg Finkbeiner. Överintendent Kieran Long presenterar svensk arkitektur och hur träbyggnationer kan bidra till minskad klimatpåverkan.

Besöket sammanfaller med invigningen av Sara Kulturhus i Skellefteå, ett av världens högsta trähus, och delegationen på ArkDes medverkar med hälsning på öppningsdagen via länk klockan 17.00.

Till livesändningen från Sara Kulturhus den 8 september från kl 14.00.