SI stödjer utbildning för diplomater och tjänstemän i Ukraina

Svenska institutet har beviljat stöd till Estonian School of Diplomacy (ESD) för Trilateral Professional Capacity Building Project, ett utbildningsprogram för diplomater och tjänstemän i regionala förvaltningar i Ukraina.
tre personer sitter runt ett bord och pratar

ESD kommer att genomföra projektet tillsammans med dess ukrainska motpart Hennadii Udovenko Diplomatic Academy of Ukraine (DAU). Projektet samfinansieras med Estlands utrikesministerium.

Projektet ska bidra till stärkt förmåga hos de tjänstemän som deltar och till att stärka den institutionella kapaciteten hos den ukrainska organisationen, DAU. Det långsiktiga målet för projektet är att DAU ska kunna verka som regional hubb för kunskapsdelning om EU-närmande med övriga länder i det Östliga partnerskapet (Regeringen.se).

Utbildningen vänder sig till tre målgrupper, ca 200 diplomater från Ukraina, 75 diplomater från övriga länder i det Östliga partnerskapet samt 25 tjänstemän från regional nivå i Ukraina och pågår mellan juli 2021 och juni 2023.