SI välkomnar 260 stipendiater med ett kick-off event

Varje år samlar Svenska institutet alla nya SI-stipendiater för att riktigt kicka igång läsåret. I lördags träffades stipendiaterna för första gången för att bygga nätverk, lära sig om Sverige, innovation och hållbarhet, och själva stipendiet.
Group photo of scholarship holders at kick-off.

260 stipendiater deltog i det två dagar långa kick-off-evenemanget som arrangerades av Svenska Institutet. De välkomnades av generaldirektör Madeleine Sjöstedt och introducerades till Sverige, interkulturell kommunikation, självledarskap och studieteknik. Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova, höll en kort inspirationsföreläsning om hur Sverige arbetar med innovation och hållbarhet. Hon uppmuntrade även stipendiaterna till att använda sig av svenska lärosätens många forskningscentra under deras tid i Sverige. Damilola Balogun är stipendiat från Nigeria, och han fann inspirationsföreläsningen väldigt givande:

– Jag fick många insikter från inspirationsföreläsningen. Det berörde mitt studieämnesområde – Entreprenörskap, hållbarhet och social förändring – och mitt intresse och engagemang för ungas deltagande och de globala målen för hållbar utveckling. Darja lyfte fram vikten av att integrera hållbarhet i entreprenörskap, främja innovation för hållbara lösningar och ge ungdomar möjlighet att avsevärt bidra till att uppnå de globala målen, berättar han.

En annan viktig höjdpunkt under årets evenemang var en studentpanel med stipendiater som nu börjar studera sitt andra år. Det gav deltagarna en möjlighet att höra hur de anpassat sig till Sverige och lärandeundervisningen, samt gav råd för hur man kan få ut det mesta av sin tid här. Jeff Derbi-Okae studerar mastersprogrammet Atmosphere, Climate and Ecosystems vid Göteborgs universitet och tyckte att helgen gav ett bra intryck:

– Sedan kick-offen har jag insett vikten av att byta perspektiv för att få ut det mesta av min tid i Sverige. Det känns som om jag genomgår en förvandling i mitt tankessätt. Evenemanget och samtalen under helgen har öppnat mina ögon för nya idéer. Jag ser ivrigt fram emot att omfamna dessa nya perspektiv och idéer när jag engagerar mig i de olika nätverksmöjligheter som Sverige har att erbjuda.

Som stipendiater introduceras studenterna till SI Network for Global Professional. Idag består nätverket av 580 stipendiater från lärosäten över hela Sverige.

– Network For Global Professionals är ett kompetenshöjande och kapacitetsstärkande program och ett nätverk som syftar till att öka stipendiaters förmåga att göra skillnad i sina hemländer. Vi siktar på att bygga starka och långvariga relationer mellan stipendiater och vi gör detta genom olika aktiviteter såsom ett självledarskapsprogram, online-sessioner och nätverksaktiviteter. Jag ser fram emot den kommande terminen och att träffa stipendiaten på våra aktiviteter, berättar Johanna Lundin, programansvarig för SI Network for Global Professionals.