Skolprojektet Barn föds inte med fördomar accelererar i Lettland

Efter två år av ett uppmärksammat skolprojekt om intellektuella funktionshinder är det nu dags för nästa steg. Syftet är fortfarande att öka förståelsen för olikheter.

Barn föds inte med fördomar är ett skolprojekt för elever i 12-års åldern. Skolprojektet ska öka förståelsen för  och ta tillvara på olikheter hos våra medmänniskor. Fokus är att motverka fördomar och på sikt förbättra levnadsförhållandena för personer med funktionshinder. Glada Hudik-teatern leder projektet och intellektuella funktionshinder som är i fokus. Fortfarande lever många barn och vuxna med funktionshinder på institutioner i Lettland och är en mycket utsatt grupp i det lettiska samhället.

Valters Pojakovs

– Många tror att institutionerna försvann när Lettland gick med i EU, men många finns kvar, berättar Anuki Sturua, internationell projektledare på Glada Hudik-teatern. Hon säger också att projektet kan stödja det lettiska arbetet för en mer inkluderande skola, som är högaktuellt just nu.

16 skolor i Lettland deltar redan i skolprojektet, som började 2018. Barn föds inte med fördomar stöds av Svenska institutet med målet att stödja en integrering i samhället av utsatta grupper i Östersjöregionen. Projektet har även igångsatts i Nordmakedonien, där situation för personer med funktionshinder ser liknande ut.

Pär Johansson blir intervjuad av LTV, den lettiska statliga televisionen. Foto: Valters Pojakovs.

Den 13 januari deltog 500 lettiska skolledare, lärare med flera. vid en inspirerande konferens för att utöka projektet i Lettland. De lettiska skolor som redan börjat projektet kunde visa filmer och dela erfarenheter.  Pär Johansson, Glada Hudik-teaterns ledare, gjorde en bejublad inspirerande presentation. Succé som vanligt! Dessutom deltog flera personer från både Lettland och Sverige som arbetar i daglig verksamhet med personer med intellektuella funktionshinder.

Flera personer med intellektuella funktionshinder besöker skolor inom projektet.

– Dessa personer kallar vi ambassadörer. Vi utbildar dem i presentationsteknik. Vi ger dem inspiration och mod och sedan gör dom det allra bästa och viktigaste jobbet i projektet, säger Pär Johansson.

Konferensen Barn föds inte med fördomar arrangerad i Riga av Glada Hudik-teatern lockade ca 500 lettiska skolledare, lärare m.fl. Foto: Valters Pojakovs.

Vid konferensen visades flera filmer som spelats in om dessa personer och deras liv och som används inom skolprojektet.

Ett längre inslag om projektet gjordes återigen i en nyhetssändning i LTV, den lettiska statliga televisionen. Glada Hudik-teatern är nu tillsammans med lettiska projektledare beredda att starta upp Barn föds inte med fördomar i många skolor. Frågan om funktionshindrades rättigheter är aktualiserad i Lettland och det stöds av Glada Hudik-teatern.

 

Projektledare

Sylvia Augustinsson