Snart tar Sverige över ordförandeklubban i Östersjöregionen

I juli tar Sverige över ordförandeskapet för EU:s strategi för Östersjöregionen. Det sker i en tid då samarbeten inom Europa är viktigare än någonsin.

Den 9 maj firas Europadagen – en dag som påminner om vår gemensamma historia och viljan till fred mellan de europeiska länderna. Samtidigt pågår förberedelserna inför att Sverige tar över ordförandeskapet för EU:s strategi för Östersjöregionen.

I juli tar Sverige över ordförandeklubban i strategins så kallade nationella koordinatorsgrupp som består av representanter från alla åtta EU-medlemsländer runt Östersjön som ingår i strategin. Anna Hagström på Statsrådsberedningen är nationell koordinator för Sveriges medverkan i EU:s Östersjöstrategi.

– Det svenska ordförandeskapet kommer i en viktig tid för att återstarta arbetet med att genomföra strategin efter en period av pandemi då även en ny handlingsplan började gälla, säger Anna Hagström.

EU:s strategi för Östersjöregionen antogs 2009 och ska bland annat bidra till mer samarbete inom Östersjöregionen om gemensamma utmaningar och möjligheter. Under de 13 år som strategin har funnits har den varit en viktig drivkraft bakom en lång rad samarbeten runt Östersjön.

Som svensk nationell koordinator tycker Anna Hagström att styrkan i strategin är att den genomsyrar arbetet på flera nivåer, från kommuner och regioner till organisationer, näringsliv, civila samhället och statliga myndigheter.

– Strategin utgör ett bra redskap för samarbete på alla nivåer mot gemensamma mål för att utveckla vår region och vårt närområde. Därtill är mycket av arbetet praktiskt orienterat. Det ger konkreta resultat och för utvecklingen framåt i våra regioner, säger Anna Hagström.

Det praktiska arbetet sker inom 14 så kallade policyområden och inom dessa finns det möjlighet att samverka på olika sätt såsom genom nätverk, plattformar, projekt, seminarier, workshoppar et cetera.

På grund av yttre orsaker såsom pandemin och att det under denna period kom en ny handlingsplan har en del aktivitet bromsat in. Därför är en av de prioriterade frågorna för Sverige under ordförandeskapet att få upp styrfarten igen.

– Det handlar i hög grad om att få igång aktiviteter och samarbeten på alla nivåer i de olika policyområdena inom strategin. Men också om att kommunicera samarbetet och dess resultat. Särskilt viktigt är detta i en tid då samarbetet inom Europa är viktigare än någonsin tidigare, säger Anna Hagström.

Om Europadagen

Den 9 maj 1950 undertecknades Schumandeklarationen. Deklarationen var en omfattande plan för att säkerställa långsiktig fred i Europa efter andra världskriget och ligger till grund för det som i dag är Europeiska unionen.

Läs mer om vad som händer runt om i EU under Europadagen 2022 här.

Läs mer om och se livesändningen för Europadagsfirandet 2022 på Kulturhuset i Stockholm här.

Om EU:s strategi för Östersjöregionen

Strategin är en överenskommelse mellan medlemsstaterna i EU och Europeiska kommissionen om att fördjupa samarbetet mellan EU:s medlemsstater runt Östersjön för att möta de gemensamma utmaningar som länderna i regionen står inför.

Strategin berör EU:s åtta medlemsländer i regionen dvs Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige och Tyskland samt påkallar även vikten av att samarbeta med regionens grannländer som inte är medlemmar i EU.

Strategins tre huvudsakliga mål är att rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet. Det finns en handlingsplan för strategin som har uppdaterats och den uppdaterade versionen började gälla i februari 2021. I handlingsplanen beskrivs de 14 så kallade policyområden inom vilka det praktiska arbetet sker.

Läs mer på strategins hemsida