Statsbesök till Indien 2–6 december

Den 2–6 december avlägger kungaparet statsbesök i New Delhi och Mumbai i Indien. Syftet med statsbesöket är att stärka förbindelserna mellan Indien och Sverige. Svenska institutet ansvarar för två programpunkter under besöket. SI:s generaldirektör Madeleine Sjöstedt deltar.
Flags

Den 2–6 december besöker kungaparet Indien på inbjudan av president och statschef Ram Nath Kovind. Det blir det första statsbesöket av kungaparet i landet sedan 1993. Det officiella besöksutbytet mellan våra länder har dock varit frekvent de senaste åren. Så sent som 2015 besökte dåvarande president Mukherjee Sverige.

Sverige och Indien har under de senaste åren undertecknat flera bilaterala samarbetsavtal inom områden som till exempel tekniskt och vetenskapligt samarbete, hälsa, miljö och hållbar stadsutveckling.

Syftet med besöket är att ytterligare stärka den goda relationen mellan Sverige och Indien. Sverige vill vara en central partner för Indien i landets snabba utveckling och i arbetet med att möta gemensamma samhällsutmaningar.

Med vid besöket är även Svenska institutets generaldirektör Madeleine Sjöstedt. Svenska institutet ansvarar för två programpunkter under statsbesöket. Vid båda tillfällena kommer kungaparet och representanter för den svenska regeringen att närvara.

Svenska institutets programpunkter

Den 2 december står Madeleine Sjöstedt värd för en lunch i New Delhi för 25 alumner på temat jämställdhet och hållbarhet i samarbete med svenska ambassaden.

Den 4 december anordnar Svenska institutet och KTH i samarbete med svenska ambassaden och NITI, The National Institution for Transforming India, en TEKLA-workshop för indiska flickor mellan 11 och 15 år. Workshopen följs av ett panelsamtal, Tekla Dialogue, om kvinnor och tech.

”Tekla är ett svenskt initiativ, men Teklas värderingar är universella”, säger Madeleine Sjöstedt. ”Den ojämlika könsfördelningen inom tech-världen innebär förlorade möjligheter för miljoner flickor och kvinnor. Men det är inte bara en fråga om jämställdhet. Studier visar att ekonomin växer om kvinnor bidrar. Vi vill få fler flickor och kvinnor att delta i tech-sektorn. Det vinner alla på.”

Sweden Alumni Network India

Aktörer i Indien är viktiga samarbetspartners för SI inom bland annat innovation, hållbarhet, talangattraktion, demokrati och jämställdhet. Vårt alumnnätverk består av personer som studerat vid ett svenskt lärosäte eller gått något av SI:s program.

”Sweden Alumni Network India består av fler än 400 engagerade alumner, varav hälften är ledarskapsalumner”, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet. ”Svenska institutet fortsätter att stödja dessa värdefulla nätverk och alumnföreningarnas långsiktiga arbete för en hållbar, jämställd och demokratisk värld. Alumnerna utgör en utmärkt kompetensbas för svenska och indiska företag och skapar även möjligheter för svenska och indiska företag att växa och utvecklas.”

Under 2019 har alumnföreningarna anordnat 14 lokala evenemang. I anslutning till statsbesöket kommer fem evenemang att äga rum på temat jämställdhet och hållbarhet.