Svensk innovation ska motverka våld i hemmet

Techbolaget BrightAct var en av de två svenska aktörer som vann i EU-kommissionens paneuropeiska hackathon EUvsVirus. I dagarna startar de en pilot i Helsingborgs stad med fokus på att motverka våld i hemmet. Vi ställde några frågor till grundarna av BrightAct.

Techbolaget BrightAct var en av de två svenska aktörer som vann i EU-kommissionens paneuropeiska hackathon EUvsVirus, som hölls i april i år. BrightAct och Aid It To deltog båda i svenska Hack the crisis och gick därefter vidare till EUvsVirus. Målet med hackatonet var att koppla samman organisationer, innovatörer, partners och investerare över hela Europa för att utveckla innovativa lösningar på coronarelaterade utmaningar. Över 20 900 personer från 141 länder deltog i EUvsVirus, som resulterade i 2 150 lösningar. Av dessa valdes sedan 117 vinnare ut.

Snart startar BrightAct en pilot i Helsingborgs stad med fokus på att motverka våld i hemmet. Vi ställde några frågor till grundarna av BrightAct.

Vilka är ni?
Bolaget drivs av Elinor Samuelsson och Sofie Wahlström och vi jobbar med social innovation. Elinor har en bakgrund som interaktionsdesigner och har jobbat mycket med förebyggande psykisk ohälsa. Sofie har jobbat med verksamhetsutveckling inom IT och strategi både inom privat och offentlig sektor. Vi har även ett stort team av experter som jobbar med allt från utveckling och våld i nära relation till forskning och psykologi. Vi har också ett internationellt volontärnätverk som stöttar oss globalt.

Vad gör BrightAct?
Vi bygger en avancerad plattform för offentlig sektor för att hjälpa städer och stödorganisationer att planera sina resurser till utsatta av våld i nära relation med hjälp av statistik och datavisualisering. BrightAct bygger även en gömd applikation där utsatta kan få tillgång till säker dokumentation av incidenter av våld som håller i rätten, access till information och utbildning, samt få stöd via chatt. Chatten erbjuds även till de hjälporganisationer som engagerar sig i frågan, vilket kan sträcka sig från advokater till jourer och myndigheter.
Vi tittar även på hur stödet för utsatta av våld i nära relation ser ut på en globalt jämförbar skala med hjälp av internationella forskningsinsatser. Vår ambition är att vårt överskott ska gå till insatser i länder som inte har tillräcklig budget för att arbeta med frågan ocht kunna ge stöd utan att det ska kosta något.

Hur började det?
BrightAct är sprunget ur Sofies nära arbete med kvinnor som blivit våldsutsatta och eskalerade av insikten att det inte gick att kontakta SOS alarm på annat sätt än att ringa under pandemin, när våldsutsatta tvingas till isolering i otrygga hem. När Hack the Crisis utlystes såg Sofie en möjlighet att hitta andra människor som arbetar med teknik för att börja bygga på lösningen hon visualiserat.

Elinor gick med i Hack the Crisis för att stödja under den pågående pandemin. Hon blev intresserad av att lösa det dolda samhällsproblem som våld i nära relation är. Uppdraget var att rädda liv eftersom statistiken visade på att våld i nära relation var det brott som ökade mest under covid-19. Elinor var även intresserad av att arbeta med FN:s globala mål, varav Gender Equality är ett.

Vad har varit svårast?
På grund av pandemin har ingen av oss i teamet kunnat träffa varandra ännu. Men eftersom alla är vana att jobba remote så löser sig det mesta väldigt effektivt.
En av de största utmaningarna nu är att gå från volontärer till att driva företag och få in den första finansieringen som gör att vi kan stå på egna ben och fortsätta utveckla produkten.

Vad har ni fått för respons?
Under resans gång har vi fått mycket positiv feedback, vi uppskattar konstruktiv kritik och ser det också som ett sätt att utveckla en ännu bättre produkt som stödjer våra användare och gör att vi kan underlätta för offentlig sektor i kartläggningen av våld för att kunna ta fram effektiva resursflöden.

Hur finansieras ni?
Vi har jobbat volontärt sen vi började i april under Hack the Crisis men har precis startat bolaget för att kunna betala den personal som utvecklar plattformen och appen. Målet är att hitta en finansiär som har en samsyn med vårt etiska perspektiv och vill hjälpa våldsutsatta globalt.

Hur ser fortsättningen ut?
Vi är nu under uppstartsfasen för att starta vår första pilot i Helsingborgs stad, detta för att validera att produkten vi utvecklar ger det stöd som är tänkt till både offentlig sektor och till de som är våldsutsatta.

Efter detta är planen att söka oss ut till ett större land i Europa, exempelvis Tyskland, för att ta marknadsandelar och vidareutveckla plattformen till den internationella marknaden. Vi kommer satsa på att ta de stora marknaderna först för att bygga ett hållbart system som är skalbart och skapar ett internationellt stödnätverk.

Hack for Sweden är ett nationellt uppdrag från den svenska regeringen som sedan i mars projektleds av DIGG – Myndigheten för digital förvaltning. Svenska institutet ska på regeringens uppdrag samordna Hack for Sweden internationellt. Det första uppdraget var att samordna lösningar på konsekvenserna av covid-19 inom EUvsVirus.