Svenska institutet del av omfattande strategi för Ukrainas uppbyggnad

Regeringen har antagit en historiskt omfattande biståndsstrategi för Ukraina som sträcker sig från 2023 till 2027 och omfattar sex miljarder kronor. Det är en satsning utan motstycke för ett enskilt land.

Rysslands pågående invasionskrig i Ukraina har kastat en lång skugga över regionen, och det internationella samfundet har engagerat sig djupt i stödet för Ukrainas uppbyggnad och demokratiska utveckling. Sedan Rysslands fullskaliga invasion i februari 2022 uppgår Sveriges samlade stöd till Ukraina till omkring 25 miljarder kronor.

SI har deltagit i arbetet med att ta fram den nya biståndsstrategin och kommer, genom att medverka i dess genomförande, att bidra till att forma ett starkare och mer motståndskraftigt Ukraina på vägen mot en demokratisk utveckling och EU-medlemskap.

Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet, anser att strategin blir ett viktigt instrument i att inte bara återställa utan att vidareutveckla och modernisera Ukraina:

– Strategin utgår från områden där Sverige ligger i framkant. Stärkta förutsättningar för företagande och entreprenörskap liksom rättsstatliga principer och antikorruption är fundamentala byggstenar för Ukrainas framtid och vi ser fram emot att bidra i det arbetet.

Inom strategin för Sveriges uppbyggnads- och reformsamarbete med Ukraina finns totalt fem stödområden:

  • Uppbyggnad, med fokus på samhällsviktig infrastruktur, grundläggande samhällstjänster och rehabilitering
  • Grön omställning och hållbar utveckling
  • Inkluderande ekonomisk utveckling, företagande och handel
  • Säkerhet och stabilisering
  • Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet

Genomförande myndigheter är Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), Folke Bernadotteakademin (FBA) och SI. SI:s verksamsamhet ska bidra inom områdena Inkluderande ekonomisk utveckling, företagande och handel och Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet. Genom SI:s insatser ska förutsättningarna för Ukrainas närmande till EU förbättras.

SI har sedan länge gett stöd till samarbete med Ukraina och finansierar utbyten och samarbeten för både individer och organisationer. Ett omfattande nätverk av partners, både i Sverige, Ukraina och i övriga Östersjöregionen har varit en förutsättning för att kunna verka i landet på ett effektivt sätt även efter invasionen och myndighetens stöd till Ukraina fördubblades under 2022 jämfört med 2021.

Just nu pågår ett intensivt internt arbete med utformningen av SI:s insatser och säkra att de utgår från de behov Ukraina har av internationellt stöd. Åsa Lundmark är enhetschef på SI och ansvarar för strategins operationalisering inom SI:s verksamhet:

– Vi ser ett stort engagemang och vilja att bidra till Ukrainas uppbyggnad hos svenska aktörer, inom akademin, kulturlivet och näringslivet. De stödformer som vi nu tar fram ska vara effektiva och ändamålsenliga för de behov som finns i Ukraina.

Strategin är en långsiktig satsning och kommer stärka Ukrainas motståndskraft, demokratiska utveckling och återuppbyggandet av landet. Det är en viktig insats för att stödja Ukraina på dess väg mot en demokratisk framtid och EU-medlemskap. SI siktar på att påbörja genomförandet vid årsskiftet 2023–2024.

Ta del av regeringens pressmeddelande om strategin