Svenska institutet fortsätter stötta internationella utbildningsprogram med fokus på innovation och förnyelse i offentlig sektor

Svenska institutet genomför sedan 2020 SI Public Sector Innovation Programme i samarbete med svenska universitet och högskolor. Nu har SI beviljat nytt stöd till sju utbildningsprogram som riktar sig till tjänstemän och förtroendevalda i offentlig sektor i ett tjugotal låg- och medelinkomstländer. Syftet med utbildningarna är att utbilda personer som kan bidra till innovation och genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling i offentlig sektor.
Grafisk bild som visar de 17 Globala Målen för hållbar utveckling.

– Vi är glada att i år igen kunna erbjuda Lunds universitet, Karolinska institutet och Stockholms universitet möjlighet att samarbeta med viktiga nationella och internationella partners och gemensamt bidra till innovation och hållbarhet. Universiteten kommer till hösten att välkomna cirka 180 deltagare från Afrika, Asien och östra Europa. De kommer att vara nyckelaktörer för genomförandet av Agenda 2030 i offentlig sektor i deras länder, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör, Svenska institutet.

Sedan 2020 har Svenska institutet beviljat stöd till 13 utbildningsprogram inom ramen för SI Public Sector Innovation Programme. Samtliga utbildningar har gemensamt att de inriktar sig på att leda och organisera för innovation, att utveckla smarta välfärdstjänster och/eller att utforma inkluderande tjänstedesign som leder till hållbara, ändamålsenliga och effektiva tjänster. Flera av utbildningarna fokuserar på hälsosektorn, smarta städer och infrastruktur.

Av de beviljade utbildningsprogrammen i år har sex utbildningsprogram fått förlängt stöd. Human Rights and Gender Equality in Climate and Disaster Displacement som genomförs av Lunds universitet är nytt för i år. Programmet fokuserar på att integrera principer om mänskliga rättigheter och jämställdhet i kommunal ledning. Detta för att städer ska bli mer inkluderande för klimatmigranter och mer motståndskraftiga att kunna hantera människors risk att tvångsförflyttas till följd av katastrofer och klimatförändringar.

Följande utbildningar har beviljats stöd inom SI Public Sector Innovation Programme och kommer genomföras 2022–2023. 

Karolinska institutet

  • Capacity building program for public health officials in maternal and child health. Programmet riktar sig till deltagare i Kenya, Malawi, Etiopien och Uganda.
  • Managing innovation for sustainable health – Developing capacity in the public sector for successful multisectoral and innovative work to strengthen the 2030 Agenda and sustainable health in fragile settings. Programmet riktar sig till deltagare i DRC, Somalia och Uganda.

Lunds universitet

  • Innovation in Governance for Urban Nature-based Solutions. Programmet riktar sig till deltagare i Armenien, Azerbaijan, Georgien, Moldavien och Ukraina.
  • Human Rights and Gender Equality in Climate and Disaster Displacement. Programmet riktar sig till deltagare i Etiopien, Sierra Leone och Uganda.
  • Samdesign för inkluderande offentliga miljöer och tjänster. Programmet riktar sig till deltagare i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo Indonesien, Libanon och Turkiet.
  • Strengthening multisectoral organizational capacity of sexual and genderbased violence in South Sudan, Uganda och Etiopien through collaborative public sector innovation (SMOC). Programmet riktar sig till deltagare i Sydsudan, Uganda och Etiopien.

Stockholms universitet

  • Catalyzing Change. Programmet riktar sig till deltagare i länderna inom Southern African Development Community (SADC).

För mer information om respektive utbildning besök gärna universitetens hemsidor.