Svenska institutet i Paris inleder nya stipendiesamarbeten

Gästbostäderna i Svenska institutets kulturhuset i Paris är mycket populära bland forskare och kulturarbetare. Nu inleder vi två nya samarbeten för att möjliggöra för fler att få vistas där.

Tillsammans med Svenska Tecknare erbjuder vi från och med i höst en 14-dagarsvistelse under andra halvan av mars. Erbjudandet riktar sig till medlemmar i föreningen.

Vi har också inlett ett samarbete med inredningsföretaget Svenskt Tenn, som delar ut stipendium till en avgångsstudent vid Beckmans Designhögskolas (Beckmans College of Design) formlinje. I stipendiet ingår en möjlighet att tillbringa 14 dagar under andra halvan av januari följande år i det rum som Svenskt Tenn inrett. Eftersom stipendiet inte utlyses kan man inte söka om vistelsen. Den första stipendiaten att utnyttja denna möjlighet är Simon Mattisson som hörde till avgångsklassen i design 2022.

– Vi delar årligen ut ett stipendium till en formstudent som på något sätt i Svenskt Tenns anda har skapat sitt avgångsprojekt. Att ge studenten möjlighet att bo på Svenska Institutet i Paris, som en del av stipendiet, kan ge både möjlighet till inspiration och till kontaktskapande, säger Thommy Bindefeld, Senior Advisor Svenskt Tenn.

Från och med höstens utlysning hos Svenska Akademin, som pågår fram till den 20 september, har antalet vistelser ökat i antal. Nu erbjuds tre 14-dagarsvistelser i stället för tidigare två under perioden februari till januari.

Utöver dessa tre samarbeten utlyses även stipendier i samarbete med Svenska fotografers förbund, Franska institutet, Konsthantverkscentrum och Konstnärsnämnden.

Läs mer om gästbostäderna.

Fakta
I Svenska institutets 1500-talsbyggnad, Hôtel de Marle, finns sex individuella gästbostäder som alltsedan 70-talet utgjort ett uppskattat tillfälligt hem för svenska forskare, kulturarbetare och konstnärer. Gästbostäderna genomgick 2019 en omfattande renovering som genomsyras av svensk design, hantverk och hållbarhet.