Svenska Institutet i Paris arbetar för att öka mångfalden när det gäller ansökande och för att i allt högre grad integrera gästbostäderna i verksamheten. Vår nya samarbetspartner Konsthantverkscentrum delar vår vision om att fördjupa det kulturella utbytte och underlätta kontakter mellan svenska och internationella yrkesutövare inom kultursektorn. Vistelseperioden för premiäromgången är de två första veckorna i juni 2021, vilket sammanfaller med den högt ansedda konsthantverksbiennalen Révélations.

”Stipendiet innebär en värdefull möjlighet för våra medlemmar att etablera yrkeskontakter i Paris – inte minst i samband med Révélations. Nätverk och kunskapsutbyte är viktigt för konsthantverkare som vill stärka sin internationella etablering”, säger Maj Sandell, VD på Konsthantverkscentrum.

Utlysningen öppnar den 1 oktober 2020 och riktar sig exklusivt till medlemmar i Konsthantverkscentrum. Stipendiet omfattar en vistelseperiod om två samt ett resebidrag.

Konsthantverkscentrum