verkställande direktör på Konsthantverkscentrum, tittar glatt in i kameran.