Svenska institutet och Dramaten i samarbete till stöd för Belarus

Just nu pågår läsningar över hela världen av den belarusiske dramatikern Andrej Kurejtjyks pjäs Sista droppen. Belarus(sia) som tillkommit under de pågående folkliga protesterna i Belarus. Läsningarna sker till stöd för de människor som protesterar och för landets teaterbransch. Pjäsen läses på Dramaten i regi av Dmitri Plax.
Två belarusiska kvinnor står håller upp landets flagg, i bakgrunden ser man ett folkhav av protesterande belaruser

Den 27 oktober läser skådespelare från Dramaten pjäsen Sista droppen. Belarus(sia) (svensk översättning av Mikael Nydahl) i ett samarbete mellan Svenska institutet och Dramaten. Pjäsen skildrar ett land som efter 26 år av diktatur kämpar för en demokratisering. Här möts sju människor och publiken får ta del av deras upplevelser under den första månaden av den belarusiska revolutionen.

”Det känns extremt viktigt i dessa tider, då gränser stängs och länder sluts, att vi som Nationalscen ändå fortsätter att upprätthålla dialog med teaterkollegor i Europa och övriga världen. Vi måste fortsatt vara en röst och plattform för stämningar och konflikter som sker även utanför Sveriges gränser”, säger Mattias Andersson, teaterchef och konstnärlig ledare för Dramaten.

Andrej Kurejtjyk, född 1980, är bosatt i Minsk och en av Belarus mest framstående dramatiker och manusförfattare med över 25 teaterpjäser och 15 filmmanus på sin meritlista. Han är medlem i den belarusiska oppositionens övergångsråd.

Sista droppen. Belarus(sia) är ett unikt samtidsdokument – författad under några dramatiska veckor då de massiva protesterna i Minsk besvarades med våldsamt motstånd från regimen. Under hösten har läsningar av pjäsen framförts på universitet och teatrar runt om i världen, från Odessa till New York. Utvecklingen av händelserna i Belarus är ännu ovissa – liksom pjäsen skrivs nu historien i realtid.

”De omfattande folkliga och fredliga protesterna i Belarus är ett tecken på stort mod. De förtjänar omvärldens ovillkorliga stöd. Jag är oerhört glad över att SI tillsammans med Dramaten kan stötta det fria teaterlivet i Minsk och bidra till att protesterna får en röst även i Sverige”, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet.

Efter läsningen medverkar Andrej Kurejtjyk, författaren Marit Kapla och Dramatens konstnärlige ledare Mattias Andersson i panelsamtalet ”Att iscensätta en revolution – Teaterns roll i förändringens tid”. Samtalet genomförs på engelska under ledning av Fredrik Wadström, journalist, Sverige Radio.

Sista droppen. Belarus(sia) sänds live och kan ses på Dramaten Play.

Mer om läsningen och panelsamtalet finns på Dramatens webbplats