Svensklektoratet i Wien 50 år

Svenska är ett mycket populärt språk vid Wiens universitet. Många hundra studenter har kommit och gått under de 50 år som svenska har undervisats på universitetet.
10 studenter och en lärare står framför en roll-up med texten Skandinavistik.

Intresset för Sverige vid Wiens universitet har en lång tradition och redan på 1930-talet erbjöds språkkurser i svenska. I början var de sporadiska och det var gästföreläsare och andra intresserade som höll i svenskundervisningen. År 1972 anställdes den första svenska språklektorn, Imbi Sooman, och språkundervisningen fick därmed en högre status. 1984 förbättrades ställningen ytterligare, då svenskan blev en obligatorisk del i ”Studienversuch Skandinavistik” som sorterade inom germanistiken. 1992 blev skandinavistik en egen studieriktning och 2001 grundades den skandinaviska avdelningen på Wiens universitet. I dag erbjuder Skandinavistiken förutom svenska, även undervisning i norska, danska och isländska.

Vid svensklektoratets 50-års jubileum, måndagen den 17 oktober, samlades över 100 personer. Det var både gamla och nya studenter, samt andra aktörer som till exempel Svenska ambassaden, Österreichisch-Schwedische Gesellschaft – ÖSG, Svenska handelskammaren och Svenska kyrkan. Svenska ambassaden bjöd dessutom på goda svenska smörgåstårtor i pausen.

Svenska institutets stöd gjorde det möjligt att bjuda in journalisten, författaren och historiken Henrik Berggren som höll ett intressant föredrag om Sveriges utveckling under det senaste halvseklet. SI gav även bidrag till en fotoutställning med bilder på personer som varit viktiga för Skandinavistiken, olika evenemang som arrangerats och foton av studentgrupper genom åren.

Jubileet blev väldigt lyckat och vi ser fram emot många framtida spännande år.

Text: Jeannette Bergström, svensklektor vid Wiens universitet